TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

menjawab pertanyaan....


1. yesus mati mengenaskan ditiang salib apakah bos TI sedih ataukah bersuka cita.
_________________

Dialah ALLAH satu-satunya JURUSELAMAT...

Yes 43:11 Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku.(TIDAK ADA JURUSELAMAT selain DARI ALLAH SENDIRI)

Janji KESELAMATAN datang daripada-Nya...

Yes 49:6 .... keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi."...

Keselamatan-NYA itu ada di ANTARA SEGALA BANGSA.....

MZM 67:2 (67-3) supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan KESELAMATAN-Mu di antara SEGALA BANGSA.

Saat akan dilahirkan Ia telah ditetapkan SEBAGAI JURUSELAMAT DUNIA...

Luk. 2:11 Hari ini telah lahir bagimu JURUSELAMAT, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

Menyelamatkan dari apa??

Mat. 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."

SEBAB HANYA ALLAH SAJA YANG DAPAT MENYELAMATKAN MANUSIA DARI DOSA...

KONSEP PENEBUSAN DOSA ADA DI DALAM PERJANJIAN LAMA…PENEBUSAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH TUHAN SENDIRI…..

Mzm. 107:2 Biarlah itu dikatakan ORANG-ORANG yang DITEBUS TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan,

Yes. 62:12 Orang akan menyebutkan mereka "BANGSA KUDUS ", "ORANG-ORANG TEBUSAN TUHAN", dan engkau akan disebutkan "yang dicari", "kota yang tidak ditinggalkan".[SUATU BANGSA DIKATAKAN KUDUS HANYA ADA 1 CARA YAKNI DITEBUS DAN DIKUDUSKAN OLEH TUHAN SENDIRI…..KONFIRM… YES 43:25…. Yer. 33:8…]

Mi. 4:10……. engkau akan DITEBUS oleh TUHAN ….

BERARTI HANYA TUHAN YANG BERKUASA MENEBUS DOSA MANUSIA…..

YES 43:25 Aku, AKULAH DIA[ANI HU] yang MENGHAPUS DOSA pemberontakanmu oleh karena AKU SENDIRI, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.

YEREMIA 33:8 AKU[ALLAH/THEOS] AKAN MENTAHIRKAN MEREKA DARI SEGALA KESALAHAN YANG MEREKA LAKUKAN DENGAN BERDOSA TERHADAP AKU[ALLAH/THEOS], dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku.

Ia telah ditetapkan akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka...(MAT 1:21)

Sehingga dinyatakan bahwa DIALAH BENAR-BENAR JURUSELAMAT DUNIA...

Yoh 4:42 ....bahwa Dialah(YESUSLAH) benar-benar Juruselamat dunia."....

Dan KESELAMATAN yang daripada-Nya disaksikan...

1Yoh. 4:14 Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia.

Kristus penanggung DOSA Umat-Nya...

Ibr. 9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang.
Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.

Sesuai pernyataan-Nya sendiri...bahwa Ia datang ke dunia....untuk menebus DOSA....

Mat. 26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk PENGAMPUNAN DOSA.

Ia datang untuk menebus....menyelamatkan yang hilang...

Mat. 20:28 sama seperti Anak Manusia  datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi TEBUSAN bagi banyak orang."

Mrk. 10:45 Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi TEBUSAN bagi banyak orang."

Luk. 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan MENYELAMATKAN YANG HILANG."

SEHINGGA DIKATAKAN...BERBAHAGIALAH ORANG YANG TIDAK MENJADI KECEWA DAN MENOLAK AKU....

LUK 7:23 Dan BERBAHAGIALAH ORANG YANG TIDAK MENJADI KECEWA DAN MENOLAK AKU."

SEBAB JIKA ANDA MENOLAK DIA MAKA...

Yoh. 12:48 Barangsiapa MENOLAK AKU, dan TIDAK MENERIMA PERKATAAN-KU(BAHWA AKULAH DIA...YOH 8:24), ia sudah ada hakimnya,
yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.

MAKA MANUSIA AKAN MATI DALAM DOSANYA...

Yoh. 8:24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya,
 bahwa Akulah Dia(ANI HU)(=AKULAH ALLAH), kamu akan mati dalam dosamu."=>PERKATAAN INILAH YANG MENJADI HAKIM ANDA KELAK PADA AKHIR ZAMAN...

SEBAB BARANGSIAPA PERCAYA KEPADA PERKATAAN-NYA(YOH 8:24)...

Yoh. 5:24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku,
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.=>MAKA IA SUDAH PINDAH DARI DALAM MAUT KE DALAM HIDUP...

TETAPI SIAPA YANG TIDAK DAPAT MEMPERCAYAI YOH 8:24....PASTI AKAN MATI DALAM DOSA-NYA....

DAN PERKATAAN YESUS ITU ADALAH PERKATAAN YANG TIDAK AKAN BERLALU...KARENA DIA ALLAH ITU SENDIRI....DIALAH YANG BERFIRMAN....

Mat. 24:35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
Mrk. 13:31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
Luk. 21:33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu."

SO APAKAH SAYA BERSEDIH/BERSUKA??TENTU SAYA AKAN BERKATA....SUDAH MENJADI KETENTUAN DARI ALLAH BAHWA DIA DITETAPKAN MENJADI JURUSELAMAT MANUSIA...
DAN UNTUK MASUK DALAM KEMULIAAN-NYA IA HARUS MENDERITA SEMUANYA ITU...

Luk. 24:26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?"

JADI SAYA MELIHAT DARI SUDUT PANDANG ALLAH...BAHWA MEMANG KESELAMATAN HANYA DATANG DARIPADA ALLAH YAKNI MELALUI YESUS KRISTUS TUHAN......(YOH 1:17 =>KASIH KARUNIA HANYA DATANG LEWAT YESUS KRISTUS)...
_____________________

2.apakah boss TI melaknati orang israel yg membantai yesus dg kejam atokah sebaliknya anda menganggap israel adlh pahlawan tnpa td jasa?
____________
Melaknati atau berjasa?

Apakah yang menyalibkan YESUS itu berjasa??sejak kapan bos....ente salah nafsir Alkitab ye...

Memang Mesias harus menderita semuanya itu....

Luk. 24:26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?"

TETAPI CELAKALAH MANUSIA YANG OLEHNYA Anak Manusia diserahkan...


Mat. 26:24 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi CELAKALAH ORANG yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."

Mrk. 14:21 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi CELAKALAH ORANG yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."(Tuhan YESUS telah menegur Yudas...tetapi tidak dihiraukan...)


Peringatan Tuhan Yesus kepada YUDAS....

Mat. 26:21 Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku."

Mat. 26:23 Ia menjawab: "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku.

Mat. 26:25 Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya: "Engkau telah mengatakannya."

Luk. 22:21 Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini.

Yoh. 13:21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku."

Tidak ada ayatnya bahwa Bangsa ISRAEL berjasa atas penyaliban YESUS....Jadi TUHAN Allah kita MAHA ADIL....Dia tidak sembarangan menghukum YUDAS....KESEMPATAN SELALU DIBERIKAN KEPADA MANUSIA....TERGANTUNG MANUSIA MAU MERESPONI ATAU TIDAK...Spt anda...tidak mau meresponi...KESELAMATAN yang TUHAN YESUS KRISTUS TAWARKAN....

__________
Sem Aldo Tulung Allo

MENGAPA YAHUSHUA ITU HARUS DIBABTIS SELAM PADAHAL DIA TIDAK BERDOSA?
***
Jawab:
1. YAHUSHUA memang TDK BERDOSA! bible tidak pernah mencatat 1 pun Dia pernah berdosa,


2. Pelaksanaan PEMBABTISANNYA adalah DALAM RANGKA PENETAPAN atau PELANTIKANNYA SEBAGAI IMAM BESAR [COHEN HAGADOL], baca Ibrani 2:17; 4:14-15.

3. pada Masa PL, seorang Imam HARUS DIPERSIAPKAN SEBELUM BERTUGAS, Mosheh/Musa HARUSLAH:
a. membasuh tubuh imam tersebut, Kel 30:21; Im8:6
b. mengurapi imam tersebut, Kel 30:30; Im8:12
c. meminta imam tersebut 7 hari TINGGAL di dalam Kemah Pertemuan untuk MENGHILANGKAN KEDAGINGANNYA, Im8:35
4. point #3 adalah GAMBARAN KEHADIRAN IMAM DI PB yaitu YAHUSHUA HAMASIAKH,
a. dibasuh tubuh---> DIBABTIS, Mat 3:13
b. diurapi -----------> turunnya Roh Kudus ke atas-NYA. Mat3:16
c. dihilangkan kedagingannta ----> BERPUASA DI PADANG GURUN, Mat4:1
***
jadi YAHUSHUA harus DIBABTIS untuk MENGGENAPI AGENDA SORGA BAHWA DIALAH IMAM BESAR, perantara manusia dan BAPA YAHWEH.Pengikut KRISTUS adalah IMAMAT yang RAJANI...So jika KITA dibaptis kita juga dilantik sebagai IMAM-IMAM ALLAH....selain sebagai pertanda suatu kelahiran baru(=PERTOBATAN)....


Mat. 3:11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan...


Yoh. 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."
Yoh 3:5 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.

Yoh 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.
___________

APAKAH INJIL UNTUK SEMUA BANGSA? 


* Matius 10:5-6
10:5 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, 
10:6 melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 


Ayat tersebut diklaim bahwa Injil diperuntukkan bagi orang-orang Israel saja. Namun ayat tersebut tidak berdiri sendirian dan itu adalah diperuntukkan ketika murid-murid Yesus melaksanakan awal-awal penginjilan. Bahwa penginjilan adalah dimulai dari lingkungan dimana mereka berada; menyelamatkan dahulu kepada orang orang disekitarnya. Dan pada saat itu murid-murid Yesus masih dalam tahapan awal dalam usahanya mengabarkan kabar baik bahwa Sang juru Selamat/ Mesias itu sudah datang. 


Kemudian pada tahap akhir pelayanan Yesus dibumi, Tuhan Yesus memberikan Amanat Agung kepada murid-murid untuk mengabarkan injil bagi semua bangsa, menjadikan semua bangsa (tanpa terkecuali) menjadi murid Yesus : 
*Matius 28:19-20
18:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Terlebih jauh lagi pada Kitab Kisah Para Rasul lebih jelas lagi tahapan-tahapannya bahwa pelayanan dimulai dari Yudea kemudian Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. 
* Kisah Rasul 1:7-8 menuliskan,
JawabNya: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasaNya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."  =>TATA URUTAN PENGINJILAN CUKUP JELAS.....PERTAMA YERUSALEM,YUDEA,SAMARIA,SAMPAI UJUNG BUMI....
Langkah pertama: melayani di Yerusalem dulu, setelah itu baru melangkah ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saya percaya bahwa peranan yang Tuhan percayakan untuk melangkah ke bangsa-bangsa tidak akan berhasil apabila daerah Yudea dan Samaria tidak ditangani dengan baik. Yudea dan Samaria berbicara tentang jemaat lokal, kota dan daerah sekitar dimana kita berada. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya percaya pelayanan ke bangsa-bangsa itu tidak akan ada artinya. Karena Tuhan akan mempercaya-kan perkara yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita lulus dalam perkara yang kecil baru Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. 


Yudea dan Samaria adalah langkah yang harus dilewati untuk sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu murid-murid Yesus melangkah ke bangsa-bangsa, tentunya Yudea dan Samaria itu menjadi tanggungjawab terlebih dahulu. Mereka melayani di wilayah Yudea dan Samaria, baru nanti pelayanan mereka akan menentukan keberhasilan pelayanan di bangsa-bangsa lain. 


Bagaimana mengukur keberhasilan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa adalah sangat tergantung kepada keberhasilan mereka melayani di wilayah Yudea dan Samaria. 


Kemudian dengan jelas pula kita baca dalam ayat dibawah ini : 
Kisah Para Rasul 16:10 Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 


Bahwa ada perintah untuk keluar dari lingkup Israel dan mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus dikenal sebagai Rasul yang banyak melakukan terobosan-terobosan sehingga Injil bisa diterima oleh segala macam lapisan, orang Yahudi, non Yahudi dan bangsa-bangsa lain. 
APAKAH YESUS HANYA UNTUK ORANG ISRAEL SAJA?
Matius 15 : 24
"Jawab Yesus :"Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel"


JAWAB :


Telah ditanggapi sebelumnya (Matius 10:5-6).Urutan prioritas pengabaran Injil di era Yesus Kristus dan para rasul adalah pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Prioritas ini terlebih-lebih berlaku bagi Yesus Kristus, yang tugas-Nya adalah memanggil umat Allah kepada pertobatan dan kepada pengenalan akan panggilan mereka melalui Mesias untuk membawa Injil kepada semua orang.


* Roma 1:16
"Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani."


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar