TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Menjawab Dakwaan ayat-ayat porno....

Ajaran Maksiat dan kidung agung dalam kitab suci Injil

* Dua Orang Perempuan Bersaudara Berkompetisi Satu Sama Lain Dalam Prostitusi. “Bagi kegemarannya terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan emisinya seperti emisi kuda.” (Injil – Yehezkiel 23: 1-35)
==============
Jawab : Penulis asal -- kayaknya Ahmad Deedad -- tidak dapat membedakan ungkapan alegoris dengan kenyataan.

Padahal di saudara kita di tanah minang sana, jago-jago berpantun, berperibahasa, menggambarkan kejadian nyata dengan metafora dan personifikasi

Yehezkiel 23:1-49 berbicara tentang Ohola dan Oholiba. Pasal ini terbagi dua. Ayat 1-35 memberikan kiasan dari kedua kakak adik itu, Samaria dan Yerusalem, dengan memakai gambaran-gambaran alegoris.

Sedang syair pertama memikirkan pengaruh-pengaruh jahat dari agama-agama Kanaan, tapi di sini yang dikutuk ialah persekutuan-persekutuan dengan negeri-negeri asing. Ayat 36-49 ialah suatu tambahan, yang menguraikan kiasan itu dengan cara yang lain, mungkin dengan mengingat keadaan yang berbeda. Di sini kedua kakak-adik itu ditinjau bersama-sama dan dituduh melakukan penyembahan kepada Molokh, menajiskan tempat kudus dan hari Sabat; persekutuan-persekutuan dengan negeri asing itu agaknya lebih tertuju kepada negeri-negeri tetangga daripada kepada kerajaan-kerajaan yang jauh-jauh.

* Yehezkiel 23:20
"Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda."

"Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal" maksudnya ialah permohonan Yehuda meminta bantuan Mesir melawan bangsa Babel. Yeremia 37:7-8, "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel. Kepada raja Yehuda, yang menyuruh kamu kepada-Ku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini: Lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api."

Nama Ohola dan Oholiba bukan nama sebenarnya, nama-nama ini adalah kiasan untuk Samaria (Kerajaan Utara) dan Yudea atau Yerusalem, masing-masing berarti "kemahnya" ('ohel' adalah "kemah") dan "kemah saya berada di dalamnya" ('ohel', "kemah" + 'i', "-ku" + 'bo', "datang").

Dalam nama pertama terkandung kritik terhadap upacara keagamaan kerajaan di bagian Utara. Kedua kerajaan itu digambarkan kakak-beradik, dua-duanya dikawinkan dengan YHVH; dalam suatu alegori pertentangan dengan larangan dalam Imamat 18:18. Kedua-duanya dituduh berzinah mengkhianati YHVH, suami mereka, yaitu dengan sukarela terlibat dan bersekutu secara politis dengan bangsa-bangsa lain -- dalam pengertian waktu itu bahwa persekutuan antara dua bangsa melibatkan kedua pihak terikat kepada dewa-dewa mereka. Oholiba telah diperingatkan, bila tidak mau belajar dari nasib kakaknya, nasibnya akan serupa juga.

Dengan demikian ayat-ayat diatas adalah kiasan saja, maksud sebenarnya adalah kecaman terhadap penduduk kota Samaria dan Yerusalem yang memiliki perilaku tidak setia, sering berpaling dari ALLAH.

Ayat 4 : …Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem.

Itulah sebabnya nabi Yehezkiel menggunakan kalimat yang sangat tajam dan satiris dalam kecamannya tersebut :

Disebutkan juga hukuman yang diberikan akibat persundalan tersebut. Ayat 10 : … Ia sendiri (Ohola - Samaria) dibunuh dengan pedang.
Ayat 25 : ….. hidung dan telingamu (Oholiba – Yerusalem) akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang.

Jelas, bahwa perilaku persundalan akan dihukum ALLAH dengan kebinasaan.

Pelajaran yang bisa ditarik :

Alkitab dengan jelas mengatakan : PERSUNDALAN AKAN DIHUKUM ALLAH.

Catatan :
Persundalan yang dimaksud dalam KITAB YEHEZKIEL adalah dalam konteks ISRAEL sebagai BANGSA PILIHAN berpaling dari ALLAH dan menyembah illah-illah lain.

NB : Dosa penyembahan berhala => SETARA DENGAN DOSA ZINAH menurut Alkitab dan itu KEKEJIAN DIMATA-Nya dalil sbb:

Im. 20:5 maka Aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni BERZINAH dengan menyembah Molokh.

1Taw. 5:25 Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan BERZINAH dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka,

Yeh. 20:30 Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan BERZINAH dengan mengikuti dewa-DEWANYA YANG MENJIJIKKAN?

Yer. 3:1 Firman-Nya: "Jika seseorang menceraikan isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau(ISRAEL) telah BERZINAH dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepada-Ku? demikianlah firman TUHAN.

DEWA ASING ITU KEKEJIAN BAGI-NYA...MEMBANGKITKAN CEMBURU-NYA...
Ul. 32:16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya dengan dewa kekejian,
Kel. 34:14 Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, karena TUHAN, yang nama-Nya Cemburuan, adalah Allah yang cemburu.
Mzm. 78:58 mereka menyakiti hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka.
JADI KITAB YEHEZKIEL MENGAJARKAN BAHWA JANGAN MELAKUKAN HAL KEJIJIKAN TERSEBUT=>PENYEMBAHAN BERHALA....

=================
* “Dia memegang dan menciumnya …
“Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, …”
(Injil – Amsal 7: 7-22)
===========
JAWAB :ALKITAB tidak pernah menganjurkan perzinahan; tolong baca lengkap dan temukanlah apa tujuan pengajaran dalam Kitab Amsal ini.
=================
* Berkata wanita tersebut: “Rajaku sedang berbaring di dipannya …”
‘Kekasihku mempunyai penciuman dari Myrrh sewaktu dia berbaring pada buah dadaku.”
( Injil – Kidung Agung 1: 12-13).
* Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku.
“… ketika saya menemuinya … Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia kerumah ibuku, ke kamar di mana aku lahir.”
(Injil – Kidung Agung 3: 1-4)
* “Lihatlah, cantik engkau, manisku
bibirmu bagaikan seutas pita kirmizi …
buah dadamu seperti anak rusa …
Lingkar pahamu seperti permata …
… Saya berkata, ‘Saya akan memanjat pohon palem …
Oh, buah dadamu seperti sekelompok anggur’. “
” (Injil – Kidung Agung 4: 1-7)
* “Dan Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal (seorang Wanita Tuna Susila), dan dia menghampirinya (melakukan hubungan seksual dengan-nya). “(Injil -Hakim-hakim 16: 1).

==============
JAWAB :

Isi kitab Kidung Agung menunjukkan pujian Cinta Kasih yang setia antara pengantin laki-laki dan pengantin wanitanya, menunjukkan penghargaan akan perkawinan yang suci (Badingkan juga dengan Mazmur pasal 45). 

Dalam Kidung Agung digambarkan keindahan dan kesucian cinta kasih suami istri dengan menggunakan kata-kata yang gamblang. 

Kalau itu dirasa oleh mereka sebagai hal yang vulgar ya itu hak mereka. 

Kalau isi kitab Kidung Agung benar-benar dicamkan, maka dari bentuk kata-kata puitis dan romantis ini terungkapkan arti kesetiaan dan hubungan Kasih antar suami isteri yang bernilai tinggi untuk direnungkan! 
Pelajaran yang bisa ditarik : 

Menurut Alkitab: HUBUNGAN SUAMI ISTRI ADALAH SESUATU YANG SUCI DAN INDAH

============
Gmn dengan kitab anda?

Boleh menggauli siapa saja:

Q 33:51. Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Prostitusi (terselubung pake kawin mutah)

Q4:24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Orgi di "surganya" Islam:

Q 52:20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Iming-iming dari "surganya" islam:

Q55:72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah.

Yanggue heran koq si muhama memperhatikan banget ya bidadarinya putih-putih... Emang otak porno ya gitutuh...gambarin surga, sampe bidadari nggak ketinggalan...

BIDADARI "Montok":
QS 78: 33 - 34
dan gadis-gadis remaja berdada montok* yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).


http://quran.com/78

Q 78:33 :
Sahih International
And full-breasted [companions](MONTOK=Kawa’eba atraba) of equal age
Muhsin Khan
And young full-breasted (mature)(MONTOK=Kawa’eba atraba) maidens of equal age;
Pickthall
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;
Yusuf Ali
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;
Shakir
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;


Baca Kitab TAFSIRnya di http://tindonesia.blogspot.com/2012/05/surga-kenikmatan-seks-dalam-islam-versi.html


Sumber jawaban :
http://www.sarapanpagi.org/alkitab-1928-porno-dan-kemudian-diedit-vt3421.html
http://www.sarapanpagi.org/pornografi-dalam-alkitab-the-choice-deedat-vt597.html
http://tindonesia.blogspot.com/2012/05/surga-kenikmatan-seks-dalam-islam-versi.html
---------------------------
Vadly Zha9:47am Apr 11

@ TI = hahahahahahaha................kiasan macam apa itu yang ada dikitab suci......udah tau kitab suci nya itu kitab maksiat, masih aja di imani, yang seharusnya kitab suci itu bahasanya tidak pulgar seperti itu, bahkan menjurus keperbuatan mesum alias nge sex , yang namanya manusia itu sangat pandai bersilat lidah.....dengan bantahan tidak masuk akal. saya beritahu kamu ya ni pelajarin surah al-mulk, al baqarah, dengan al jin......biar terbuka mata hati kamu.
-----------
Jawab : hehhehee....bos ente itu lucu ye....UDAH JELAS kitab ENTE PENUH HAWA NAFSU SYAHWAT masih ngelak aja bos....:) bisa anda ceritain SURGA ente spt apa bos?

http://tindonesia.blogspot.com/2012/05/surga-kenikmatan-seks-dalam-islam-versi.html
Bidadari MONTOK...hehhehe....apa itu ga mesum bos???
Q 78:33
Pickthall
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;
Yusuf Ali
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;
Shakir
And voluptuous(MONTOK=Kawa’eba atraba) women of equal age;
---------

Vadly Zha10:25am Apr 11

HANYA 1 AYAT DG 1 AYAT BISA MENUNJUKKAN BIBEL KARANGAN.......KRNA GA SESUAI IPTEK...
.Kejadian 16 : 30
Dikatakan bumi tidak bergerak

Masmur 93 : 1
Dikatakan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menstabilkan bumi, yang berarti bumi tidak bergerak. Dalam Versi Internasional Baru dikatakan bahwa Tuhan telah membangun dan menghentikan pergerakan bumi sebagaimana dahulu

(Bukankah bumi Berotasi dan beredar mengelilingi Matahari)
---------------
Jawab : Kejadian 16 : 30
Dikatakan bumi tidak bergerak =>Rupanya pendakwa TIDAK MEMBACA ALKITAB....mana ada KEJADIAN 16:30...ini jelas pendakwa lagi ngantuk berat....TANGGAPAN :

* Mazmur 93:1 LAI TB, TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang;KJV, The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.Hebrew, 
יְהוָה מָלָךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ לָבֵשׁ יְהוָה עֹז הִתְאַזָּר אַף־תִּכֹּון תֵּבֵל בַּל־תִּמֹּֽוט׃
Translit., YEHOVAH MALAKH GE'UT LAVESY LAVESY YEHOVAH 'OZ HITAZAR 'AF-TIKON TEVEL{dunia/ semesta} BAL {tidak}-TIMOT {ia akan (bergerak) jatuh / ia akan (bergerak) tergelincir}
* Mazmur 104:5 
LAI TB, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. KJV, Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.Hebrew, 
יָסַד־אֶרֶץ עַל־מְכֹונֶיהָ בַּל־תִּמֹּוט עֹולָם וָעֶד׃
Translit., YASAD 'ERETS {bumi} 'AL-MEKHONEYHA BAL {tidak}- TIMOT {ia akan (bergerak) jatuh / ia akan (bergerak) tergelincir} 'OLAM {seterusnya} VA'ED {dan selamanya}
Bandingkan :

* 1 Tawarikh, 16:30 LAI TB, Gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi; sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. KJV, Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.Hebrew, 
חִילוּ מִלְּפָנָיו כָּל־הָאָרֶץ אַף־תִּכֹּון תֵּבֵל בַּל־תִּמֹּֽוט׃
Translit interlinear, KHILU {gemetarlah} MILFANAV {dihadapanNya} KOL {seluruh}-HA'ARETS {bumi} 'AF {sungguh}-TIKON {ia telah tegak} TEVEL {dunia/ semesta} BAL {tidak}-TIMOT {ia akan (bergerak) jatuh / ia akan (bergerak) tergelincir} 
Pada 1 Tawarikh 16:30 ini lebih jelas karena memakai 2 kata yang berbeda : 

Yang pertama adalah ארץ – 'ERETS – 'bumi, earth'. Kata ini berpadanan dengan kata Yunani γη – gê 

Yang kedua adalah תבל - TEVEL – dunia, kata ini bisa bermakna 'dunia, dataran, semesta, the habitance of earth, the whole earth', kata ini berpadanan dengan kata Yunani κοσμος – kosmos

Apakah ayat-ayat diatas bertentangan dengan "Science"? Saya tanya dari hal yang mana? Karena ayat diatas tidak membicarakan tentang "bumi yang tidak berputar" tetapi "dunia", yaitu dunia/ semesta "yang tidak akan jatuh", "yang tidak akan bergoyang/ berubah". Kata ibrani מוט – MOT, Leksikon Ibrani : to waver; by implication, to slip, shake, fall -- be carried, cast, be out of course, be fallen in decay, exceedingly, fall(-ing down), be (re-)moved, be ready, shake, slide, slip.

Ayat yang dipersoalkan diatas justru menyatakan bahwa dunia dan alam semesta ini tetap, tidak berubah, tidak terjatuh, tidak terguncang dan tergelincir karena kuasa Allah. Betapa dunia ini sangat teratur siang berganti malam, matahari terbit dan terbenam sesuai jadwalnya, tetap terbit dari timur terbenam ke barat, musim berganti sesuai masa pergantiannya. 

Kalaupun penuduh memaksakan bahwa kata t מוט – MOT bermakna static tidak bergerak seperti patung, hal ini harus merujuk kepada pengertian bahwa bumi tetap konsisten berada pada porosnya, ia tidak berubah sehingga pergantian waktu tidak berubah. Ini semua karena Bumi tetap berada pada porosnya/ tidak keluar pada orbitnya.   • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

27 komentar:

Anonim mengatakan...

ha ha ha, klo gt pake aja bahasa minang,amandemen lagi...,and periksa sumbernya sarapan pagi ,valid ga?,tafsir versi keledai ga masuk buat qur'an, udah deh mendingan kaum mu tanggung jawab,minta ma'af kek sama dunia ,krn alasan tdk masuk akal membakar hidup2 ilmuwan bruno,membunuh copernicus,memenjara galileo dll... Cari kebenaran bro jangan cuma pembenaran.

dewi endjo mengatakan...

Hihihi sangat lucu memang melihat sepak terjang umat kristen ini. Terbiasa menyembunyikan hal hal yang buruk dari mereka. Dan seringkali untuk menutupi kekacauan kitabnya maka aksi fitnah pada islam sebagai pamungkas dengan memelintirkan ayat alquran seenaknya. Lucu.....paham dan ngerti bahasa arab saja tidak mau sok menjelaskan dengan berdassr kedengkian yg biasanya asal comot dari FFI.
Sementara ayat dalam kitabnya yang nyata2 porno dibilang kiasan. Eh alaaaaaaahhh....pantas mereka mengartikan yesus yg nyata2 utusan Tuhan, malah dijadikan Tuhan. Hihihihi

Anonim mengatakan...

di adu aja... jurinya anak kecil....(yg dianggap porno) bacakan ayat injil keluaran gereja dan quran keluaran MUI . MANA YG PORNO? ga usah rame gini.

Anonim mengatakan...

George Bernard Shaw, kritikus kaliber internasional menyebut Alkitab dengan julukan yang sangat pedas: “The most dangerous book (the Bible) on earth, keep it under lock and key”. (Bibel adalah kitab yang paling berbahaya di muka bumi. Simpanlah kitab ini dalam laci dan kuncilah rapat-rapat).

Anonim mengatakan...

jemaat kristen bodo2 ditipu misionaris tentang ajran kasih, apalagi cina yg br msk kristen sgt sibuk dg dagangannya, BIBLE yang ditenteng-tenteng jemaat itu ga pernah dibaca tuntas, datang ke gereja cuma nyanyi2 nyumbang duit trs pulang. Kristener kl ud terpojok pendeta2 pd muncul sibuk mengeluarkan jurus ngeles ala bodoh dan tidak logis sambil membela diri seolah2 ayat PORNO dan sadis2 hanya unt perjanjian lama / unt org israel saja, padahal kristen mengakui bahwa yesus adalah tuhannya israel juga tuhannya seluruh dunia tuhan yang maha tau tuhan dari awal sampai akhir dunia. Mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan mengakui bahwa yesus tidak terlibat dalam menurunkan wahyu di Perjanjian Lama sama saja dengan mengakui bahwa yesus tidak maha tau tentang wahyu di perjanjian lama, ini sama saja dengan mengatakan yesus jaman israel dahulu cuek tidak ngeh tidak tau apa2 dan tidak terlibat dalam pewahyuan di perjanjian lama, ini sama saja dg pengakuan yesus BUKAN tuhan dari awal sampai akhir dunia, NAH akhirnya kalian kristener pd Jilat ludah sendiri kan..!

Kampana putra mengatakan...

Astagfirullah!
Di Al Quran juga ada kok ayat ayat yg menjelaskan tentang sex, yaitu tentang Yusuf dan Dzulakha. Tapi, ayat amat sopan dan bahkan teramat sopan. Bandingkan oke:
Al Quran : "Marilah kesini!"
Bibel : "Akan aku perkosa kau!"
Memang Al Quran adalah kitab yg paling cocok dibaca oleh semua umur.

Ain Doery mengatakan...

Jadi kapan neh injilnya direvisi lgi.... buang semua yg jelek-jelek hahahaha,,,, firman tuhan ko kaya' novel... prikitiewwww...

Anonim mengatakan...

wah ..ada juga yang kayak gitu ya ,,,pasti mamanya kerepotan kalau di tanya sama anaknya yg masih TK atau SD

Anonim mengatakan...

Jangan terlalu memaksakan agar terlihat rasional padahal tidak rasional.
Kristen dunia telah membuktikan injil bukan firman tuhan, melainkan buatan pengikut paulus.

Anonim mengatakan...

anak cewek SD: tante suster maksudnya susu kegadisannya di jamah2 apa, terus buah zakarnya seperti kuda apa?
suster: oh itu nak, nanti kalo kalo udah gede akan tumbuh payudara, itu tetek juga namanya, kalau di pegang2 nikmat kalao sama suami, kalo di pegang orang lain gak boleh ya..nanti juga yg cowok kontolnya akan membesar setelah melihat kamu telanjang itu mah wajar, hati2 memek mu akan di sodok keluar masuk, jangan mau syaratnya harus nikah dulu..

pendeta : betul anak2 cerita ini mah biasa, kalo terangsang kebangetan banget, itu tandanya kalian harus cek ke ahli syaraf..
suster : betul anak2 lihat saya tunjukkan tetek besar itu kayak gini..dan dibawah ini yg ditutupi rambut memek namanya..
pendeta : ops..kamu suster gak boleh..aku jadi ngaceng neh..
suster : katanya gak terangsang..

Anonim mengatakan...

anak cewek SD: tante suster maksudnya susu kegadisannya di jamah2 apa, terus buah zakarnya seperti kuda apa?
suster: oh itu nak, nanti kalo kalo udah gede akan tumbuh payudara, itu tetek juga namanya, kalau di pegang2 nikmat kalao sama suami, kalo di pegang orang lain gak boleh ya..nanti juga yg cowok kontolnya akan membesar setelah melihat kamu telanjang itu mah wajar, hati2 memek mu akan di sodok keluar masuk, jangan mau syaratnya harus nikah dulu..

pendeta : betul anak2 cerita ini mah biasa, kalo terangsang kebangetan banget, itu tandanya kalian harus cek ke ahli syaraf..
suster : betul anak2 lihat saya tunjukkan tetek besar itu kayak gini..dan dibawah ini yg ditutupi rambut memek namanya..
pendeta : ops..kamu suster gak boleh..aku jadi ngaceng neh..
suster : katanya gak terangsang..

Anonim mengatakan...

MANAKAH YANG PORNO, AL QURAN ATAUKAH ALKITAB KRISTEN ? (Bag.5)
Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menyusui itu adalah fitrah, dimana semua manusia yang pernah terlahir sebagai bayi, umumnya menyusui bukanlah perbuatan porno, tapi sunnatullah.
Kristen : Kalau begitu konteks ayat-ayat dalam Al Qur�an dan Alkitab tentang wanita yang menyusui anaknya tidaklah berarti porno walaupun harus mengeluarkan tetek atau buah dadanya, karena menyusui anaknya justru kewajiban ibu terhadap anaknya.
Islam : Benar sekali! Bahwa wanita yang mengeluarkan �tetek� atau buah dadanya ketika akan menyusui anaknya bukanlah sesuatu yang porno, karena wanita yang mengeluarkan tetek atau buah dadanya sekedar untuk menyusui anaknya, bukan untuk dibuka-buka dan dipertontonkan kepada orang banyak akan keberadaan buah dadanya.
Tetapi dalam Alkitab memang ada cukup banyak ayat-ayat dimana buah dadanya dijadikan bahan persundalan, dipegang-pegang dan diremas-remas oleh pasangan sundalnya. Nah yang demikian itulah yang dikatakan porno, tetapi banyak umat Kristiani yang benar-benar tidak mengetahuinya.
Kristen : Maaf saya minta sekarang Bapak harus bisa membuktikan dan menunjukkan kepadaku ayat-ayatnya, sebab kalau ternyata tidak benar, berarti Bapak telah merendahkan, melecehkan dan bahkan memfitnah kitab suciku Alkitab.
Islam : Kalau ada seorang kyai mengatakan bahwa tidak ada ayat-ayat pornografi dalam Alkitab, itu membuktikan dia benar-benar buta Alkitab, dia tidak tahu dan tidak paham akan kandungan kitab tersebut. Baiklah saya akan buktikan sekarang bahwa justru Alkitab menguraikan cukup banyak tentang pornografi secara fulgar, baik secara langsung menjurus ke pornografi dan sejenisnya. Untuk itu silahkan anda baca Alkitab anda yaitu pada kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 7-8 saja.
(7) Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. (8) Maka Aku lari dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kain-Ku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau Aku punya.
Nah kalau anda masih kurang puas, biarlah saya tambahkan lagi beberapa ayat, agar anda lebih yakin di dalam Alkitab-lah adanya ayat-ayat porno tersebut, bukan di dalam Al Qur�an. Silahkan anda baca lagi dalam Alkitab yaitu pada Yehezkiel pasal 23 ayat 1-3 :
(1) Datanglah firman Tuhan kepadaku : (2) �Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. (3) Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; disana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.
Kita baca ayat Alkitab tersebut dalam bahasa Inggris :
Ayat-ayat tersebut bukan berbicara bagaimana seorang wanita mengeluarkan tetek atau buah dadanya bukan untuk menyusui anaknya, tetapi justru buah dadanya dipegang-pegang dan dijamah-jamah atau diremas-remas oleh siapa saja yang mau bersundal denganya bukan? Nah apakah ayat-ayat seperti ini bukan termasuk ayat-ayat porno?

Anonim mengatakan...

Info lebih jelas http://beritakristen.blogspot.co.id/2010/01/manakah-yang-porno-al-quran-ataukah_5741.html

Anonim mengatakan...

PENDETA banyak yang jadi USTADZ...FAKTA!

Jsoft mengatakan...

"dan gadis-gadis remaja yang sebaya," – (QS.78:33)
kenapa di PLINTIR..
dan gadis-gadis remaja berdada montok* yang sebaya,
SUNGGUH ORANG ORANG SEPERTI INILAH GAMBARAN DAJJAL

Ain Doery mengatakan...

Hehehe cuma bisa ngarang rupanya si Jsoft

deni harja mengatakan...

Membnarkan BIBEL/Alkitab (terutama AYAT PORNO d atas), ibarat mnutup dusta dengan kbohongan. Mkin PANDAI anda berdalih, mkin BODOH anda terlihat.. Maaf, Alkitab tidak pantas untuk jd pedoman hidup, palagi Kitab Suci.

alvin khairan mengatakan...

jangan bawa nama orang minang....

alvin khairan mengatakan...

kami orang minang 100% MUSLIM semua...
kami haramkan babi dan anjing ntuk kami makan...
untuk saudara kristen coba lagi simak dan pahami...
apa menurut anda anak remaja yang baca kitab kalian langsung ngerti dengan maksud bacaan itu...
saya rasa tidak mereka akan langsung berpikiran nefatif...

Anonim mengatakan...


1. kalo mau debat diikutkan juga sama tokoh atheis, jadi ada pembanding yg ketiga kalo cuma sekedar adu argumen islam-kristen masing2 merasa benar sendiri

2. kalo mau ngasih dalil sertakan juga ayat dari teks aslinya. alquran dari bahasa arab sedangkan injil dari bahasa ibraninya, jadi bisa di analisa kebenaran terjemahannya. sebutkan nama suratnya pada ayat keberapa. jadi bisa ditelusuri kebenarannya

3. kalo mau adu argumen dari sains harus dari teori yg sudah teruji menjadi fakta dan hukum alam bukan teori yg masih sebatas hipotesa dan referensi pustaka juga harus terjamin validitasnya.

kevin Oky mengatakan...

Laahh bukannya kesesatan islam udh di bongkar ama si atheis ali sina...
smpe skrg gak ada yg bisa ngalahin dia, bahkan zakir naik gak brani debat tertulis ama dia....

NONA ME mengatakan...

hiiii

Anonim mengatakan...

Debat tertulis bersama zakir naik? Silakan suruh ali sina janjian sama zakir naik. Debat langsung face to face dan tayangkan di peace tv. Paling ali sina hanyalah misionaris dari usa :v

toni muhtar mengatakan...

Hah tepar dah orang kristen, pandainya pula kau ngeles ... Islam gak akan pernah takut untuk debat dengan non muslim, Karna Qur'an Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya, bahkan sampe hari kiamat isi dan bahasanya tidak akan berubah. Anda yakin Yesus itu Tuhan, anda yakin dan mengimani Al/kitab,
jika anda yakin, mengapa setiap kami umat islam menjelaskan tentang kebenarqn alkitab. contohnya Yesus adalah seorang utusan dalam al-kitab, tp malah di jadiin Tuhan ama orang kristen. ayat ayat porno dalam al-kitab yang sangat jelas sekali, dibantah itu hanyalah bahasa kiasan. haha anak kecil juga ngerti kali arti susunya kegadisannya di jamah-jamah.
Benar suci nya Al-Qur'an
diturunkan pada satu orang dan dengan satu bahasa, dari dulu hingga sekarang bahakan sampai hari kiamat,
knpa demikin Al-Qur'an dan islam hanya untuk orang yang maumembaca dan Berfikir, gx instan asal percaya dijamin masuk surga ... hadeeeh enak bngt yaqq di PHP in ama Paulus dan para misionaris ...
tunggu hidayah aja bagi kalian yang mau berfikir dan mencari kebenaran.
amiiin

toni muhtar mengatakan...

Yohanes 13:13 cetakan 1990
"Benar sekali apa yng kamu katakan, akulah gurumu dan akulah TUANMU".

Yohanes 13:13 Cetakan 2002
"Benar sekali apa yng kamu katakan, akulah gurumu dan akulah TUHANMU"

ini adalah salah satu contoh dari puluhan ayat lain yang sudah di rubah isi dan artinya, Apakah layak ini disebut kitab suci. Bisa bedain mana "Tuan" dan mana "Tuhan". ini jelas sangat menyimpang, tapi masih di imani,
andaikata dari kata "Orang" saya tambahkan kata "Utan" jadilah OrangUtan. antara OrangUtan apakah sama artinya dengan kata OrangHutan. JELAS BEDA,
Penambahqn dan pengurangan kata, ayat dari huruf dan kalimat itu sangat berpengaruh besar akan isi dan arti kandungan Alkitab itu sendiri dan akhirnya MENYESATKAN. makannya kalian umat kristen punya alkitab itu jangan cukup satu saja.

Apalagi yang mau kalian Benarkan dan kalian imani itu sebqgai kitab suci 100% firman Tuhan.


Buat para Non Muslim, jangan menyombongkn diri dn berpendapat jika ilmu tentang Islam dan Al-Qur'an kalian masih minim, seakqn akan kalian umat kristen lebih paham ajaran kami (islam). karna dengan kalian berkomentar seperti itu, sungguh terlihat jelas kebodohan kalian.

jika kalian ingin mengerti Islam dan Al-Qur'an, tanyalah pada Ustad, Ulama dan orang-orang yang mengerti Islam dan Al-Qur'an, JANGAN bertanya pada PENDETA, itu yng salahnya pd kalian. tidak mengerti sqma sekali tentang islam malah berkomentar miring. Sungguh kalian (umat kristen) telah memperlihatkan kebodohannya.

Moga Hidayah Di Turunkan Oleh Allah Pada Kalian Yang Mau Berfikir.


Anonim mengatakan...

PERSETUBUHAN AYAH DAN ANAK (kejadian 19). PERSETUBUHAN KAKAK DAN ADIK (2 samuel 13).
Ini ajaran kitab suci?
KITAB DONGO

Shidqi Idhom mengatakan...

pppffftttt.....

Posting Komentar