TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

MENGUAK Misteri Q 29:46 ....Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu(SAMA)...

Topik : MENGUAK Misteri SURAH AL-ANKABOOT 29:46 ....Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu(SAMA)...

ADAKAH SUATU MISTERI KE-ALLAH-AN DALAM QURAN?Ya...


 Ibnu Katsîr mengemukakan bentuk ungkapan lain mengenai kumpulan huruf muqâtha'ah sebagai berikut:

نص حكيم قاطع له سر
"Teks yang jelas dan pasti, MEMILIKI RAHASIA"
Huruf tersebut merupakan "NAMA-NAMA ALLAH". Misalnya saja, alif lâm mîm yang berarti ana Allah a'lam (Aku Allah lebih maha mengetahui); alif lâm mîm râ yang berarti ana Allah a'lam wa ara (Aku Allah lebih maha mengetahui dan melihat); alif lam mîm shâd yang berarti ana Allah a'lam wa afshal (Aku Allah lebih maha mengetahui dan menjelaskan); kâf hâ ya ain shad yang berarti al-Kâfi (yang maha mencukupi), al-Hâdi (yang maha memberi petunjuk), al-Hakîm (yang maha menghakimi), al-Alîm (yang maha mengetahui) dan ash-Shâdiq (yang maha benarr); alif lâm mîm yang berarti alif berarti Allah, lâm berarti lathîf (yang maha lembut) dan mîm berarti majîd (yang maha agung).
Menurut sarjana muslim yang lain, bias saja huruf muqâtha'ah merupakan nama-nama Allah yang hadir dalam bentuk terpotong-potong. Jika manusia mampu menyusunnya, maka ia pasti mengetahui nama Allah yang agung. Misalnya, alif lâm ra – ha mîm – nûn yang berarti ar-Rahmân (yang maha pengasih) dan begitu seterusnya. Pendapat ini dating dari Ibnu Abbâs.
Sebagian huruf potong itu diambil terambil dari sifat-sifat Allah SWT. 

>> JADI ADA MISTERI DIBALIK NAMA-NAMA ALLAH.....YANG MENYATAKAN KE-ALLAH-AN DALAM ISLAM....


http://tindonesia.blogspot.com/2012/08/99-asmaul-husna.html


PADA  alif lâm ra – ha mîm – nûn yang berarti ar-Rahmân الرحمن =>Yang Memiliki Mutlak sifat Pengasih(yang maha pengasih) =>ADA MISTERI DIBALIK PERNYATAAN QURAN TERSEBUT....ADA SUATU MISTERI DIBALIK ASMAUL HUSNA(AR-RAHMAN)....


KATA AR-RAHMAN BERKAITAN ERAT DENGAN RAHMAT SEMESTA ALAM....BAHWA ALLAH YANG ADALAH AR-RAHMAN MEMBERIKAN RAHMAT-NYA BAGI SEMESTA ALAM DI DALAM KE MAHA PENGASIHAN-NYA....


TERBUKTI DENGAN SBB :


Siapakah RAHMATAN LIL ALAMIN...?
 Isa Al-Masih/Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil’alamin) 

Mari kita lihat KONTEKS QURAN...


Quran jelas MENULISKAN KELAHIRAN ISA adalah TANDA YANG BESAR BAGI SEMESTA ALAM....SUATU RAHMAT DARI-Nya....Q 21:91+Q 19:21


Q 21:91.  (Surah Al-Anbiya)

[Transliteration]  Waallatee ahsanat farjaha fanafakhna feeha min roohina wajaAAalnaha waibnaha ayatan lilAAalameena 

[Indonesian]  Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya TANDA (kekuasaan Allah) YANG BESAR BAGI SEMESTA ALAM(LIL ALAMEEN).


DAN PADA AYATNYA YANG SAMA...

Q 21:107 (Surah Al-Anbiya)
[Transliteration]  Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena 
[Indonesian] Dan tiadalah Kami mengutus kamu(=ISA), melainkan untuk (menjadi) RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM.

HAL ITU KONFIRM DENGAN Q 19:21 ...(SURAH MARYAM)


[Transliteration]  Qala kathaliki qala rabbuki huwa AAalayya hayyinun walinajAAalahu ayatan lilnnasi warahmatan minna wakana amran maqdiyyan


[Indonesian]  Jibril berkata: "Demikianlah, Tuhanmu berfirm`n: 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.'"

  
Q 19:21 ...Kami menjadikannya(ISA) suatu tanda(TANDA YANG BESAR BAGI SEMESTA ALAM=>Q 21:91) bagi manusia dan sebagai RAHMAT dari Kami...

KOMBINASIKAN....


PREMIS 1 => Q 19:21 ....(ISA) sebagai RAHMAT dari Kami... 


PREMIS 2 => Q 21:91 .....(ISA) TANDA YANG BESAR BAGI SEMESTA ALAM

______________
 KESIMPULAN : ISA ADALAH RAHMAT SEMESTA ALAM...(RAHMATAN LIL ALAMEEN)

SYARAT SEORANG DIKATAKAN RAHMATAN LIL ALAMIN MENURUT SAYA :


A. ASALNYA HARUS JELAS....DAN KEJADIAN-NYA SAAT HADIR KE MUKA BUMI MEMBAWA DAMPAK BAGI DUNIA DAN SURGA....


ISA : 

TERLAHIR/KELAHIRANNYA => NUZUL DARI ALLAH....

Mat 1:20 cukup jelas...

Translit interlinear : gennêthen {IS BEGOTTEN} ek {OF} pneumatos {[THE] SPIRIT} estin {IS} hagiou {HOLY.} =>NUZUL/OF HOLY SPIRIT...CUKUP JELAS....(HOLY SPIRIT=THEOS)

An-Nisa 171 =>Isa berasal dari TIUPAN RUH daripadaNya..WA ROOHUN MIN HU...


BERASAL DARI FIRMAN YANG NUZUL(YOH 1:14=>FIRMAN MENJADI MANUSIA)...

AN-NIRA 171 KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA ....

subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).


Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah.


CERMATI AN-NISA 171 SECARA SEKSAMA:


Allahi(SUBJEK=ALLAH) wa(DAN) kalimatuhu(KALIMAT-NYA) alqa(MELEMPARKAN/MENIUPKAN)ha(KALIMAH) ila maryama(MARYAM) wa(DAN)roohun(ROH) min(DARI)hu(-NYA/ALLAH)  


BERARTI ISA BERASAL DARI KALIMAT-NYA DISERTAI ROH-NYA YANG DITIUPKAN ALLAH UNTUK NUZUL KE RAHIM MARIA....


SHG KELAHIRAN ISA BERDAMPAK BAGI DUNIA...


KABAR KELAHIRAN ISA SUATU KABAR BAIK...

LUK 1:19 ...menyampaikan KABAR BAIK inh kepadamu.


KELAHIRAN ISA BERDAMPAK MENERANGI DUNIA..

Yoh. 1:9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

MALAIKAT BERSUKA ATAS KELAHIRAN SANG FIRMAN...

LUK 2:13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya:
LUK 2:14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan DAMAI SEJAHTERA di buli di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."

KELAHIRANNYA BERDAMPAK MEMBERI DAMAI SEJAHTERA DIBUMI....DAN MALAIKAT(BALA TENTARA SURGA) BERSUKA ....


MENGAPA DAMAI SEJAHTERA DI BUMI?

KARENA DENGAN KELAHIRAN ISA MEMBAWA KITA KEPADA HIDUP YANG KEKAL....

Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan Sang “Anak” yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. (Yohanes 3:16)


PERNYATAAN ISA SENDIRI...


IA TURUN DARI SORGA...

Yoh. 6:38 Sebab Aku(ISA) telah turun dari sorga.... 

IA KELUAR DARI ALLAH...

YOH 8:42 ...sebab Aku(ISA) keluar(NUZUL) dan datang dari Allah...

MAKA DARI ITU IA KEMBALI KE TEMPAT IA BERASAL(YOH 6:62)...JASAD-NYA TERANGKAT KEMBALI KE TEMPAT IA BERASAL(Q 19:33)


MANA ITU?WAHYU 3:21b =>TAHTA BAPA;KONFIRM WHY 4:2....KONFIRM Q 3:55;Q 4:158 TERJEMAHAN SAHIH INTERNATIONAL....=>ISA ADA DIATAS ARSY KRN DIANGKAT KEPADA MYSELF,HIMSELF...=>DIRI ALLAH SENDIRI....


BAGAIMANA DENGAN KELAHIRAN MUHAMMAD?APAKAH DINYATAKAN BAHWA KELAHIRAN MUHAMMAD ADALAH RAHMAT SUATU DARI-NYA?JIKA TIDAK MENGAPA KOK TIBA-TIBA KATA KAMU DALAM Q 21:107 DIARTIKAN MUHAMMAD?PADAHAL KITA TAHU BAHWA QURAN DALAM PENYUSUNAN TIDAK TERSTRUKTUR ALIAS GA NYAMBUNG....


MAAF SEBELUMNYA....APAKAH QURAN TERSTRUKTUR?BERIKUT ADALAH SEDIKIT BUKTI BAHWA ALQURAN PENYUSUNANNYA LOMPAT-LOMPAT TIDAK TERSTRUKTUR...
Sumber : www.guidedways.com

Contoh Kasus :Qs.15:68 sampai ke ayat 72 gak nyambung....BUKTI QURAN TIDAK TERSTRUKTUR DAN LOMPAT-LOMPAT....DAN TIDAK NYAMBUNG.....


68. [Indonesian] Luth berkata: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),

69. [Indonesian] dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina".
70. [Indonesian] Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"
71. [Indonesian] Luth berkata: "Inilah puteri-puteri (negeri) ku (kawinlah dengan mereka), jija kamu hendak berbuat (secara yang halal)".
72. [Indonesian] (Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".

Coba anda renungkan....ayat 71 LUTH berkata....Ayat 72 Demi umurmu(MUHAMMAD)....=>coba renungkan SANGAT GA NYAMBUNG....=>BANYAK ISLAM DOGMATIF YANG MENOLAK PERNYATAAN SAYA...SAH-SAH SAJA...KARENA SAYA TIDAK SEDANG MEMAKSAKAN DOGMA SAYA....TETAPI INI ADALAH PENDAPAT SAYA.....


Mengungkap tulisan kata KAMU dalam Q 21:107 ....berdasar SUSUNAN yang tidak terstruktur dari penulisan QURAN....maka bukan hal yang MUSTAHIL terjadi KESALAHAN penempatan terhadap ayat Q 21:107...


Q 21:106(Surah Al Anbiya 106)
[Transliteration] Inna fee hatha labalaghan liqawmin AAabideena
[Indonesian]  Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat/TULISAN SURA Al Anbiya) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah).


Q 21:107(Surah Al Anbiya 107)
[Transliteration]  Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena
[Indonesian]  Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Q 21:108(Surah Al Anbiya 108)
[Transliteration]  Qul innama yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimoona  
[Indonesian]  Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)".
Jika diubah susunannya menjadi ...

Jika diubah susunannya menjadi ...

Q 21: 91. [Indonesian] Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
 [Transliteration] Waallatee ahsanat farjaha fanafakhna feeha min roohina wajaAAalnaha waibnaha ayatan lilAAalameena

Q 21:107=>92(Surah Al Anbiya 107=>92)
[Transliteration]  Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena
[Indonesian]  Dan tiadalah Kami mengutus kamu(=ISA), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

TERLIHAT LEBIH TERSTRUKTUR....KARENA Q 21:91 MENGISAHKAN KEJADIAN ISA NUZUL KE DUNIA...BERASAL DARI TIUPAN ROH DARIPADA-NYA....DAN KEJADIAN TERSEBUT MERUPAKAN SUATU TANDA YANG BESAR BAGI SEMESTA ALAM....DAN KARENA KELAHIRAN ISA ADALAH TANDA BAGI SEMESTA ALAM....JUGA DIKATAKAN KELAHIRAN-NYA MERUPAKAN RAHMAT DARI-NYA(=>Q 19:21)...MAKA CUKUP JELAS BAHWA Q 21:107 KATA KAMU ADALAH BAGI ISA...RAHMATAN LIL ALAMIN....

MENGAPA SAYA KATAKAN DEMIKIAN?

1. KELAHIRAN MUHAMMAD TIDAK PERNAH DIKATAKAN RAHMAT DARI-NYA(RAHMAT DARI ALLAH)....TIDAK ADA AYATNYA...DI QURAN/HADIS...TETAPI KOK BISA TIBA-TIBA MENJADI SOSOK RAHMATAN MENURUT ISLAM...INI MENJADI SUATU TANDA TANYA BESAR...


2. JIKA MUHAMMAD ADALAH RAHMAT SEMESTA ALAM....(KATA RAHMAT BERKAIT ERAT DENGAN SURGA...Sebab Surga adalah salah satu perwujudan Rahmat Allah.(RAHMAT SEMESTA ALLAM terwujud dalam SURGA/JANNAH)....)...APAKAH MUHAMMAD TERJAMIN PASTI MASUK SURGA?(Q 46:9 =>IA TIDAK TAHU APA YANG AKAN TERJADI PADA DIRINYA KELAK).....Q 46:9 ...aku(MUHAMMAD) tidak mengetahui apa yang akan(KELAK) diperbuat terhadapku ...=>MUHAMMAD TIDAK PERNAH BERKATA...BELIAU PASTI KE SURGA....TIDAK PERNAH...SILAHKAN CEK HADIS/QURAN ANDA....JUSTRU BERKATA DIA TIDAK TAHU APA YANG TERJADI PADA DIRINYA KELAK....APAKAH INI DISEBUTKAN RAHMATAN LIL ALAMIN?


3.JIKA MEMANG MUHAMMAD ADALAH RAHMATAN LIL ALAMIN....APAKAH SOSOK MUHAMMAD MEMASTIKAN DIRINYA MASUK SURGA?APAKAH SOSOK MUHAMMAD MENYEDIAKAN SURGA/JANNAH BAGI SEMESTA ALAM(MANUSIA) DAN MENJEMPUT MANUSIA KE SURGA...ADAKAH AYATNYA DI QURAN/HADIS?JADI SEHARUSNYA SOSOK RAHMATAN LIL ALAMIN MENJAMIN DIRINYA PASTI ADA DISORGA....MAKA IA JUGA PASTI BISA MENJAMIN TEMPAT BAGI KITA DI SURGA....DAN DIPASTIKAN AKAN MEMBAWA KITA KE SURGA....ATAU MENJEMPUT KITA KE SURGA....AGAR KITA BERSAMA DENGAN RAHMATAN LIL ALAMIN....APAKAH MUHAMMAD DAPAT DEMIKIAN?=========

B. SEORANG YANG DIKATAKAN RAHMATAN LIL ALAMIN HARUS PERTAMA MEMASTIKAN DIRINYA KE SURGA.....


ISA BERKATA => YOH 6:62 =>IA AKAN KEMBALI KE TEMPAT IA BERASAL...YAKNI SEBAGAI RAJA ATAS SEMESTA ALAM => MAT 16:28...Anak Manusia(TUHAN YESUS) datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya."(KONFIRM YUDAS 1:4=>...satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus...)=>BACA WHY 3:21b + WHY 4:2


MUHAMMAD BERKATA SAAT KUTBAH DIHADAPAN KAUM QURAISH => Q 46:8 ...aku(MUHAMMAD) tidak mengetahui apa yang akan(KELAK) diperbuat terhadapku ...=>MUHAMMAD TIDAK PERNAH BERKATA...BELIAU PASTI KE SURGA....TIDAK PERNAH...SILAHKAN CEK HADIS/QURAN ANDA....JUSTRU BERKATA DIA TIDAK TAHU APA YANG TERJADI PADA DIRINYA KELAK....APAKAH INI DISEBUTKAN RAHMATAN LIL ALAMIN?


C. SEORANG YANG DIKATAKAN RAHMATAN LIL ALAMIN.....SETELAH IA MENJAMIN DIRINYA PASTI ADA DISORGA....MAKA IA JUGA MENJAMIN TEMPAT BAGI KITA DI SURGA....DAN DIPASTIKAN AKAN MEMBAWA KITA KE SURGA....ATAU MENJEMPUT KITA KE SURGA....AGAR KITA BERSAMA DENGAN RAHMATAN LIL ALAMIN....


ISA BERKATA :


Setelah Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan kembali lagi, dan Aku akan membawa kamu ke tempat-Ku supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. (Yohanes 14:3)


BAGAIMANA DENGAN MUHAMMAD?DARI 3 KRITERIA DASAR YANG FUNDAMENTAL INI...APAKAH MUHAMMAD DAPAT DIKATAKAN RAHMATAN LIL ALAMIN(=>BERDAMPAK BAGI SEMESTA ALAM?)?SILAHKAN ANDA JAWAB DALAM HATI NURANI ANDA SENDIRI....

SEBAB TIDAK ADA TERTULIS KELAHIRAN MUHAMMAD ADALAH RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM DALAM QURAN...DAN TIDAK TERTULIS MUHAMMAD ADALAH RAHMAT DARI KAMI....TIDAK ADA AYATNYA BOS....JADI TERLALU NAIF JIKA ANDA BERKATA MUHAMMAD ADALAH RAHMATAN LIL ALAMIN....

JADI DARIMANA ANDA BERKATA BAHWA KATA KAMU PADA Q 21:107 ADALAH MUHAMMAD?SEDANG TIDAK ADA 1 AYATPUN MENYATAKAN MUHAMMAD ITU RAHMAT DARI-NYA?ATAS DASAR APA ANDA BERKATA MUHAMMAD ADALAH RAHMATAN LIL ALAMIN?


Sebab Surga adalah salah satu perwujudan Rahmat Allah.(RAHMAT SEMESTA ALLAM terwujud dalam SURGA/JANNAH) =>DAN TIDAK ADA 1 AYATPUN QURAN/HADIS DAPAT MEMASTIKAN MUHAMMAD MASUK SURGA(Q 46:9)...DAN TIDAK ADA 1 AYATPUN QURAN/HADIS MEMASTIKAN UMATNYA MUHAMMAD P@STI MASUK SURGA...

ADA YANG MENGATAKAN RAHMATAN LIL ALAMIN TERSEBUT ADALAH MUHAMMAD...TETAPI SAYA RASA ITU BUKAN UNTUK MUHAMMAD...KARENA JIKA SESEORANG DIKATAKAN RAHMAT SEMESTA ALAM....PASTI AKIDAH RAHMAT TERKAIT DENGAN AR-RAHMAN =>BERARTI SETIDAKNYA ORANG TERSEBUT SIFATNYA IDENTIK PENGASIH/PENUH KASIH...BAIK DALAM AJARANNYA MAUPUN PERILAKU/SIFAT ORANG TERSEBUT HARUS MENCERMINKAN AR-RAHMAN....


MUHAMMAD :> DALAM AJARANNYA TIDAK PERNAH MENGAJARKAN KASIH....HUKUM KASIH ITU RAIB DARI QURAN....

YANG ADA DALAM AJARAN ISLAM ADALAH SBB :Al-Baqara [2:191]Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka.....maka BUNUHLAH mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

At-Taubah [9:5]Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu , maka BUNUHLAH orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


QS 4:89

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,

QS 4:91

Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan BUNUHLAH mereka dimana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Q 8:12.(Ingatlah),ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka PENGGALLAH KEPALA MEREKA dan PANCUNGLAH tiap-tiap ujung jari mereka.


Tuhan di agama2 lain memang membenci berhala, namun ia tidak membenci manusianya dengan membunuhi penyembah berhala tersebut. Namun Allah berbeda, ia membenci berhala, juga sekaligus manusianya.


Allah berkata: Akan kutimpakan siksa yang berat didunia dan akhirat!


Tapi benarkah Allah mampu melakukan siksa berat didunia? Tidak, Allah justru menyuruh umat Islam untuk menyiksa orang2 kafir. Mengapa? Karena Allah hanyalah boneka dari Muhammad, ia lah yang menginginkan pengikutnya untuk membunuhi orang2 yang tak mau memuja dirinya!


Allah tak dapat dilihat dan didengar! Satu2nya penghormatan akhirnya bermuara pada Muhammad, selaku wakil Allah yang bisa dilihat dan didengar….


TIDAK ADA 1 AYATPUN QURAN MENYATAKAN KASIHILAH MUSUHMU....DAN BERDOALAH BAGI MEREKA YANG MENGANIAYA KAMU.....TIDAK ADA 1 AYATPUN.....BERARTI AR-RAHMAN DALAM DIRI MUHAMMAD SANGAT TIDAK MUNGKIN....KARENA AJARANNYA SAJA MENGAJARKAN KEKERASAN....TINDAKAN MUHAMMAD JUGA TERCERMIN DARI AJARANNYA....


TUHAN YESUS :

>SOSOK YANG MENGAJARKAN KASIH....


Mat. 5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.

Mat. 5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah MUSUHMU dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

Mat. 19:19 hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."


Mat. 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.

Mat. 22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Mrk. 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.

Mrk. 12:31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini."


Luk. 6:27 "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu;

Luk. 6:35 Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.

Luk. 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Yoh. 15:17 Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain."

>SOSOK YANG PENUH DENGAN KASIH dan BELAS KASIHAN....Yoh. 11:36 Kata orang-orang Yahudi: "Lihatlah, BETAPA KASIH-NYA kepadanya!"

Mat. 9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh BELAS KASIHAN kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.

Mat. 14:14 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati-Nya oleh BELAS KASIHAN kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.

Mat. 15:32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh BELAS KASIHAN kepada orang banyak itu.

Mat. 20:34 Maka tergeraklah hati Yesus oleh BELAS KASIHAN, lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia.

Mrk. 1:41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh BELAS KASIHAN, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir."

Mrk. 6:34 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh BELAS KASIHAN kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.

Mrk. 8:2 "Hati-Ku tergerak oleh BELAS KASIHAN kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan.

Luk. 7:13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh BELAS KASIHAN, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!"

JELAS SEKALI LEWAT AYAT-AYAT DIATAS JELAS SEKALI YESUS ADALAH PRIBADI YANG PENUH KASIH DAN PENUH BELAS KASIHAN....cocok sekali dikatakan bahwa Isa memiliki sifat Ar-Rahman....


JIKA MEMANG MUHAMMAD ADALAH SOSOK PRIBADI YANG RAHMATAN LIL ALAMIN....ITU HANYA BERSIFAT DOGMATIF....IMANI SAJA....TIDAK ADA HAL OTENTIK PEMBENARAN AKAN HAL TERSEBUT....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

4 komentar:

Anonim mengatakan...

panjang sekali uraian anda... njlimet... puter puter macam gasing... jika yesus adalah rahmat bagi seluruh alam coba anda jalankan ajaran ajaran yesus...
www.kristologis.blogspot.com

Anonim mengatakan...

orang bodoh adalah orang yang menyembah dan menganggap manusia sebagai tuhan.

kiki gunawan mengatakan...

lakumdinukum waliyadin. untukku agamaku, untukmu agama mu

ibnu ulil amri mengatakan...

Yg yakin masuk sorga berani nggak? Mati duluan..kan sorga enak knp gk bersegera ke sorga...jangan pinter ceramah doank..bukti kongkrit bro hehe ;p

Posting Komentar