TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Tanggapan Kesepahaman KESELAMATAN ...

Utuh Hual  
Utuh Hual    11:21am Jan 28
transformasi@ PLANING TUHAN ADALAH MEMENUHI BUMI DENGAN KASIH NYA! Kembali EGOSENTRIS Itu bukan kata hati nurani TAPI HAWA NAPSU.

__________
Jawab :


Apakah KASIH-Nya memenuhi bumi maka manusia menjadi EGOSENTRIS?Tidak...
Justru jika MANUSIA DILIPUTI DENGAN KASIH-Nya....Rahmat-Nya....maka manusia bisa menjadi PRIBADI YANG MENGAMALKAN KASIH....Contoh : Zakheus(Lukas 19:1-10)Luk. 7:47    Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." =>HANYA KASIH-Nya ; RAHMAT-Nya semata yang mengubahkan DUNIA MENJADI LEBIH BAIK...=>Mrk 7:37 Mereka takjub dan tercengang dan berkata: "Ia MENJADIKAN segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata.")=>MENJADIKAN BAIK INI BERKAITAN DENGAN MEMBERI HIDUP...Yoh 10:10 ...Aku(TUHAN YESUS) datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.....

Jika manusia banyak diampuni maka Ia semakin banyak berbuat KASIH....=>Semakin manusia berbuat kasih maka semakin Tergenapilah TAURAT(Roma 13:10).... 

Tepat spt perintah TUHAN YESUS :
Yoh. 13:34    Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. =>KARENA Dia telah SEMPURNA MENGASIHI manusia....maka MANUSIA dituntut menjadi SEMPURNA DALAM KASIH.....

SEBAB Allah adalah KASIH(God Is Agape=>1 Yoh 4:8)....
1 Yoh 4:19 Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. =>Jadi kita mengasihi sesama karena ALLAH terlebih dahulu mengasihi MANUSIA....(Yer 31:3 =>Allah mengasihi manusia dengan KASIH YANG KEKAL;Konfirm Yoh 3:16-18)....

Apakah HUKUM yang dikurangkan(QURAN) dapat menjadikan SEGALANYA LEBIH BAIK?Hukum tidak menjadikan segala sesuatu menjadi baik....tetapi mengurung manusia pada ketidak taatan....HANYA KASIH ALLAH yang sempurna yang dapat mengurung/meliputi manusia guna membawa manusia itu menjadi PRIBADI YANG LEBIH BAIK....Apakah ANDA SUDAH BERADA DALAM RAHMAT-Nya?

Gmn menurut HATI NURANI ANDA?_________________
"Berkorban nyawa untuk yang di kasihi adalah...  
Utuh Hual    11:43am Jan 28
"Berkorban nyawa untuk yang di kasihi adalah KASIH yang besar "! Nah di mana hati nurani ? Bijak dan adillah bukan TUHAN yg harus mati tapi anda !

__________
Jawab :

Bagaimana dengan hati nurani?MENURUT HATI NURANI ANDA...Apakah salah sosok ROMEO yang begitu dalam mengasihi JULIET shg mau mengorbankan nyawanya?apakah anda katakan ROMEO itu orang gila?

 Memang BIJAK dan ADIL jika kita yang MATI ATAS dosa dan pelanggaran kita(Yeh 18:4 ...orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati....).....tetapi APAKAH pekerjaan ALLAH dapat dikatakan SEMPURNA(Ul 32:4 ...pekerjaan-Nya sempurna,...) jika semua binasa di Neraka?(Sebab tidak ada seorangpun bisa luput dari DOSA=>Q 53:32;Pengkotbah 7:20)

 Apakah ALLAH dapat dikatakan Al-Adl;Al-Qudus jika Ia memasukkan seorang PENDOSA karena AMAL SALEH ke SURGA dengan MELUPAKAN SEBAGIAN DOSA yang pernah ia kerjakan?
 

Dalam Maryam 71-72+Q 2:81 tertulis nyata...bhw SUDAH KETENTUAN dari ALLAH bahwa Manusia pasti akan binasa di Neraka....karena dosanya....tetapi Ia sendiri yang akan turun ke dunia orang mati tersebut menyelamatkan....tertulis jelas(Maryam 72 ...Kami akan menyelamatkan orang-orang.....)=>Sebutan Apakah untuk Allah yang menyelamatkan manusia dalam AKIDAH ISLAM?

Koki => Disebutkan sebagai JURU MASAK karena KEPIAWAIANNYA dalam MEMASAK...

Sopir => Disebutkan sebagai JURU MUDI karena KEPIAWAIANNYA dalam MENGEMUDIKAN KENDARAAN....

Penyelamat => Disebutkan sebagai JURUSELAMAT karena KEPIAWAIANNYA dalam MENYELAMATKAN....


Mengapa Alloh swt tidak bergelar JURUSELAMAT?Padahal HASRAT Alloh swt cukup nyata BAHWA MANUSIA bisa selamat hanya Karena PENYELAMATAN yang Ia kerjakan.....Apakah umat islam sedang meragukan PENYELAMATAN yang dikerjakan oleh Islam...lantaran Alloh Swt ingin neraka penuh=>Ga perlu gue tulis ayatnya di quran ya....??

Gmn menurut HATI NURANI ANDA? Ga ada 1 ayatpun DI QURAN=> Alloh swt berhasrat SURGA penuh...mengapa?
______________________________
Wisnu eko prasetio wrote: "TIDAK ADA MANUSIA YANG MEMASUKI SURGA KARENA PERBUATAN AMAL SALEHNYA.... hipotesa yg salah, Rahmat dan Amal Shaleh saling mendukung ........."

Wisnu wrote: "RAHMAT-NYA MENGERJAKAN KESELAMATAN BAGI KITA : Rat. 3:22 Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, Tit. 3:5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 1Ptr. 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Rahmat-Nya jawaban atas Murka-Nya : Mzm. 77:9(77-10) Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutup-Nyakah rahmat-Nya karena murka-Nya?" Kis. 15:14 Simon telah menceriterakan, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Allah adalah SOSOK YANG KAYA(LIMPAH) akan RAHMAT... Ef. 2:4 Tetapi Allah yang KAYA DENGAN RAHMAT, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, Dan rahmat Allah UNTUK HIDUP YANG KEKAL BAGI MANUSIA HANYA datang MELALUI Tuhan Yesus Kristus Yud. 1:21.....rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. -
Pertanyaan :
Apakah Rahmat ini tertuju kepada siapa saja baik orang baik maupun orang jahat?? - 

Apakah tidak memerlukan perbuatan baik untuk mendapatkan rahmatnya?? - 
Apakah setiap orang jahat sekalipun mendapatkan rahmatnya dan lalu dimasukkannya ke surga??"
________________________________________

Jawab : Apakah RAHMAT Tuhan yang dilimpahkan pada manusia itu atas HASIL USAHA MANUSIA?Tidak.
Apa buktinya?
Pilihan RAHMAT dicurahkan terhadap manusia itu datangnya dari Allah semata-mata :

Yoh. 15:16  Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah...Konfirm(Ul 7:7...memilih kamu...)
Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk tetapi tetap Israel adalah bangsa PILIHAN ALLAH....Jadi SIKAP HIDUP MANUSIA belum tentu menentukan PILIHAN DARI ALLAH....Tetapi Sang RAHMAT itu jika Ia datang menghampiri seseorang maka Ia menjadikan segalanya baik....(Mrk 7:37 Mereka takjub dan tercengang dan berkata: "Ia MENJADIKAN segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata.")=>MENJADIKAN BAIK INI BERKAITAN DENGAN MEMBERI HIDUP...Yoh 10:10 ...Aku(TUHAN YESUS) datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
 

Contoh 1 KEJADIAN di Alkitab: Baca Lukas 19:1-10 ...
Sang RAHMATAN LIL ALAMIN datang menghampiri kota tempat ZAKHEUS.....(Luk 19:1)...
Kabar inilah yang mengubah hati ZAKHEUS untuk BERLARI(BAHKAN MANJAT POHON) menggapai SANG RAHMATAN LIL ALAMIN(Luk 19:2-3)....Akhirnya Tuhan Yesus sosok RAHMAT SEMESTA ALAM ini singgah dirumah ZAKHEUS....maka terjadilah...
Hasil Akhir Luk 19:9 Kata Yesus kepadanya: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang inipun anak Abraham.

Jadi Rahmat-Nya mengubah segalanya menjadi BAIK(Mrk 7:37)....Sekalipun melibatkan ACTION/TINDAKAN dari manusia(Sebab IMAN TANPA PERBUATAN PADA HAKEKATNYA ADALAH MATI=>Yak 2:26 Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.)....tetapi SELALU DIAWALI dengan PERKENANAN-Nya/PILIHAN dari-Nya....
 

Quran juga menyatakan sbb:
>>ALLAH BERWEWENANG PENUH MEMILIH KEPADA SIAPA RAHMAT-NYA DICURAHKAN....
Aal-e-Imran [3:74]   Allah menentukan RAHMAT-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya...=>Rahmat-Nya ada dalam KEDAULATAN ILAHI-Nya....

Rahmat Allah inilah yang mengubah KARAKTER manusia :
RAHMAT ALLAH DAPAT MENGUBAH PRILAKU MANUSIA...
Aal-e-Imran [3:159]  Maka DISEBABKAN RAHMAT dari Allah-lah kamu BERLAKU LEMAH-LEMBUT terhadap mereka....=>Terlihat cukup nyata Bahwa RAHMAT-Nya menjadikan SEGALANYA BAIK....

  JADI AMAL SALEH DISEBABKAN/DIHASILKAN OLEH PILIHAN(RAHMAT) DARI ALLAH yang dapat MENJANGKAU SESEORANG UNTUK DILIPUTI OLEH RAHMAT-NYA.....BUKAN HASIL USAHA ANDA.....TETAPI MURNI PEMBERIAN DARI-NYA....(Baca Ef 2:8-9)

KESIMPULAN:
 SEHINGGA SEORANG ISLAM BERNAMA ZAIN HAMID menuliskan =>

    > amal shalih(AMAL SALEH) itu hanya KARUNIA dan RAHMAT ALLAH saja bro dalam bahasa agamanya laahawlawalaaquwwata illa billaahil'aliyyil 'azhiim yg artinya tiada daya upaya mengerjakan amal shalih tiada ada kekuatan meninggalkan maksiat kecuali dengan KASIH KARUNIA ALLAH yg maha tinggi dan maha agung.

SEHINGGA DAPAT SAYA SIMPULKAN :

    .>...Dia [Isa Al-Masih] telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya . . .” (Surat Titus 3:5).


TANPA RAHMAT-Nya semua usaha yang dikerjakan manusia dibawah kolong langit ini adalah USAHA MENJARING ANGIN....(Pengkotbah 1:14 Aku telah melihat SEGALA PERBUATAN yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.;SEBAB TAK ADA SEORANGPUN LUPUT DARI DOSA=>PENGKOTBAH 7:20;Q 53:32;1 YOH 1:8)...HANYA RAHMAT-NYA SAJA YANG MENJADIKAN SEGALANYA MENJADI BAIK(MRK 7:37)

SUDAHKAH ANDA MELIHAT SOSOK RAHMAT SEMESTA ALAM SEJATI YAKNI "TUHAN YESUS" YANG DAPAT MENGUBAH MANUSIA MENJADI LEBIH BAIK?APAKAH MUHAMMAD MENJADIKAN SEGALANYA LEBIH BAIK?APAKAH MEMBERI HUKUM YANG DIKURANGKAN MENJADIKAN MANUSIA LEBIH BAIK?MAUKAH ANDA HIDUP DIDALAM RAHMAT-Nya dalam TUHAN YESUS?(Yoh 17:21;Yoh 17:23)....sebab diluar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa(Yoh 15:5....sebab di luar Aku[Tuhan YESUS] kamu tidak dapat berbuat apa-apa.)

KIRANYA HATI NURANI ANDA YANG MENJAWABNYA.....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar