TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Dialog soal sunat dengan BOS EDYPRAYITNO ....


QS 6:114 Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quraan) kepadamu DENGAN TERPERINCI....

QS 16:89.......Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk MENJELASKAN SEGALA SESUATU....

JADI QURAN ANDA UNTUK MENJELASKAN SESUATU DENGAN RINCI TERMASUK SUNAT...


Pertanyaan yang saya lontarkan :
>>Tolong tunjukkan Dalil Alquran yang mengharuskan umat muslim untuk bersunat: "Hai umat Islam, bersunatlah engkau"

BOS EDY BERKATA TIDAK ADA HUKUMNYA DI QURAN....MENGAPA UMAT ISLAM MERASA HARUS SUNAT?KARENA HARUS MENGIKUTI AGAMA IBRAHIM....

Aal-e-Imran [3:95] Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka IKUTILAH AGAMA IBRAHIM yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.

An-Nahl [16:123]  Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "IKUTILAH AGAMA IBRAHIM seorang yang hanif." dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
JADI DENGAN KATA LAIN ISLAM JUGA HARUS MENGANUT TAURAT....MARI KITA SELIDIK SPT APA HUKUM SUNAT DALAM TAURAT....

BACA KEJ 17:1-21 :


17:1. Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. 
17:2 Aku akan mengadakan PERJANJIAN antara Aku(ELOHIM) dan engkau(ABRAHAM), dan Aku akan membuat engkau sangat banyak." 
17:3 Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: 
17:4. "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau(ABRAHAM) akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 
17:5 Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 
17:6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja. 

17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan ENGKAU SERTA KETURUNANMU TURUN-TEMURUN menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 
17:8 Kepadamu dan kepada KETURUNANMU akan Kuberikan negeri ini(KANAAN) yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka." 
17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 
17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; 
17:11 haruslah diKERAT KULIT KHATANMU dan itulah akan menjadi TANDA PERJANJIAN antara Aku(ELOHIM) dan kamu(KETURUNAN ABRAHAM). 
17:12 Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 
17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal. 
17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku." 

17:15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: "Tentang isterimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. 
17:16 Aku akan memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya." 
17:17 Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya: "Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sara, yang telah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan seorang anak?" 
17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!" 
17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 
17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 
17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

POINT PENTING :
KEJ 
17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan ENGKAU SERTA KETURUNANMU TURUN-TEMURUN menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. =>ELOHIM MENGIKAT PERJANJIAN KEKAL KEPADA KETURUNAN ABRAHAM,....KETURUNAN YANG MANA?(ISMAEL ATAU ISHAK?)

KEJ 17:18-21 :
17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!" 
17:19 Tetapi Allah berfirman: "TIDAK, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia "Ishak", dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 
17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 
17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan ISHAK, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."
PADA AYAT KEJ 17:18-19 =>ISMAEL DITOLAK OLEH ALLAH MEWARISI PERJANJIAN KEKAL ABRAHAM....JADI YANG MEWARISINYA ADALAH ISHAK...=>KEJADIAN 17:21....

Dalam akidah ISLAM siapakah yang DISEBUTKAN ANAK PERJANJIAN?(ISHAK/ISMAEL)

ISHAK ADALAH ANAK PERJANJIAN ITU => 

BUKTI SBB :

Al-Anaam [6:84] Dan Kami telah menganugerahkan ishaq dan Ya'qub kepadanya. 

Hud [11:71] Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) ishaq dan dari ishaq (akan lahir puteranya) Ya'qub. 

Yusuf [12:38] Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, ishaq dan Ya'qub. 

TIDAK ADA TERTULIS AGAMA IBRAHIM,ISMAEL.....TETAPI agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, ishaq dan Ya'qub. 

BUKTI LAIN :

Al-Anbiya [21:72] Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami).

Al-Ankaboot [29:27] Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, ishaq dan Ya'qub, 


ADAKAH ALLOH SWT PERNAH BERFIRMAN KAMI ANUGRAHKAN KEPADA IBRAHIM,ISMAEL DAN ANAK-ANAKNYA?


ANUGRAH PERBUATAN-PERBUATAN BESAR DARI ALLAH ITU HANYA UNTUK ABRAHAM,ISHAK,YAKUB :


Sad [38:45]  Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. =>MENGAPA ISMAEL GA IKUT?


As-Saaffat [37:113]  Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas ishaq. Dan di antara anak cucunya ...
ADAKAH AYATNYA KAMI LIMPAHKAN KEBERKATAAN ATAS ISMAEL?


Qs 11:69-73 :
69. [Indonesian] Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Salaman" (Selamat). Ibrahim menjawab: "Salamun" (Selamatlah), maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

70. [Indonesian] Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth."

71. [Indonesian] Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir puteranya) Ya'qub.

72. [Indonesian] Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.

73. [Indonesian] Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."

Qs 37:112-113 :
112. [Indonesian] Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

113. [Indonesian] Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Qs 51:24-30 :
24. [Indonesian] Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?

25. [Indonesian] (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaaman", Ibrahim menjawab: "Salaamun" (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.

26. [Indonesian] Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),

27. [Indonesian] lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silahkan kamu makan".

28. [Indonesian] (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishaq).

29. [Indonesian] Kemudian isterinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

30. [Indonesian] Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan". Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

ISHAK DIKANDUNG SECARA MUJIZAT SEDANG ISMAEL TIDAK(Kej 17:15-17, 18:9-15, 21:1-7; Gal 4:28-29; Qs 11:69-73, Qs 51:24-30)

APA ITU SUNAT? MENURUT KEJ 17:11 SUNAT ADALAH SUATU TANDA MATERAI PERJANJIAN KEKAL ITU SENDIRI....=>KEJ 17:11 haruslah diKERAT KULIT KHATANMU dan itulah akan menjadi "TANDA PERJANJIAN" antara Aku(ELOHIM) dan kamu(KETURUNAN ABRAHAM). 

MENGAPA ISMAEL DISUNAT WAKTU ITU? KEJ 17:23 ....KARENA SAAT ITU ISMAEL HIDUP DIANTARA KELUARGA ABRAHAM => KEJ 17:10 =>Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu(DIANTARA KELUARGA ABRAHAM) harus disunat; =>SAAT ITU ISMAEL ADALAH KETURUNAN ABRAHAM YANG TINGGAL DENGAN ABRAHAM....TETAPI KETURUNAN ISMAEL TIDAK DAPAT MEWARISI PERJANJIAN TERSEBUT....


TETAPI PEWARIS PERJANJIAN KEKAL SECARA FISIK yang harus MENYEMATKAN "TANDA PERJANJIAN" secara LAHIRIAH  ADALAH ISHAK(KEJADIAN 17:18-21)....; "SUNAT" ADALAH TANDA PERJANJIAN KEKAL ITU SENDIRI...YANG MANA TANDA ITU WAJIB DIKENAKAN PADA KETURUNAN YANG MEWARISI PERJANJIAN TERSEBUT....YAKNI ISHAK...

CONTOH SEDERHANA: JIKA A MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN SI B....TETAPI TIBA-TIBA SI C JUGA INGIN MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN SI A.....TETAPI SI A TAK MAU.....NAMUN SURAT PERJANJIAN SI C DIBUBUH TANDA MATERAI PERJANJIAN.....APAKAH SI A AKAN MENYETUJUI PERJANJIAN ITU?TENTU TIDAK.....JADI APA GUNANYA SI C MEMBUBUHKAN "TANDA PERJANJIAN(MATERAI)" SEDANG SI A TIDAK MAU MENYETUJUI PERJANJIAN TERSEBUT....

JIKA KETURUNAN ISMAEL MENGENAKAN TANDA PERJANJIAN SECARA LAHIRIAH APAKAH SALAH?TIDAK SALAH....TETAPI APAKAH BERMANFAAT?TIDAK...KARENA PERJANJIAN ITU TIDAK DIWAJIBKAN BAGI KETURUNAN ISMAEL.....MAKA DARI ITU QURAN TIDAK PERNAH MEWAJIBKAN ANDA BERSUNAT.....ISLAM MEWAJIBKAN SUNAT SEMATA HANYA BERDASAR SUDUT PANDANG ASUMSI PARA ULAMA SAJA.....KARENA MEMANG SUNAT SUATU "TANDA" PERJANJIAN KEKAL HANYA WAJIB DIKENAKAN PADA KETURUNAN ISHAK...JIKA ISMAEL "TIDAK" DITOLAK MEWARISI PERJANJIAN KEKAL....YA SAYA KIRA MASIH WAJIB DAN BERMANFAAT TANDA PERJANJIAN KEKAL ITU(berdasar Kej 17:10 tetapi saya Kej 17:10 tidak titik sampai disitu....lanjut ke Kej 17:18-21..yang mana pada Kej 17:19 TUHAN JELAS MENOLAK ISMAEL untuk mewarisi perjanjian-Nya dengan keturunan ABRAHAM....)...meskipun demikian ISMAEL diberikati oleh DOA ABRAHAM spt BANGSA-BANGSA LAIN DIBERKATI OLEH KETURUNAN ABRAHAM....

Kej 12:3 ...olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."

Kej 28:14... olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.

Gal. 3:8.....kepada Abraham: "Olehmu segala bangsa akan diberkati."

Hukum Taurat adalah spesifik bagi Israel :
Ulangan 4:44
"Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel."

1 Tawarikh 16:40
"supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Israel."

 Nehemia 8:1
"maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang Air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan TUHAN kepada Israel."

Maleakhi 4:4
"Ingatlah kepada Taurat yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum."

  Roma 9:4
"Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji."

  Ibrani 7:11
"Karena itu, andaikata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan-sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat -apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun?"

HUKUM SUNAT JUGA DITETAPKAN KEPADA ORANG ASING YANG TINGGAL DIANTARA BANGSA ISRAEL:
Kel. 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya.

NAH MASALAHNYA APAKAH KITA ORANG ASING YANG TINGGAL DI ANTARA BANGSA ISRAEL?TENTU TIDAK..... ADAKAH PERINTAH BAGI KETURUNAN ISMAEL UNTUK MEMELIHARA "TANDA PERJANJIAN KEKAL"?TIDAK ADA....MAKA DARI ITU HUKUM SUNAT TIDAK PERNAH ADA DI QURAN......JADI SEMUA ITU ADA ALASANNYA......DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN => YEH 14:23.... kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Kuperbuat segala sesuatu yang Kuperbuat .....

Maka dari itu RASUL PAULUS AJARKAN...
Rm 2:25  Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat,
maka sunatmu tidak ada lagi gunanya.

Rm 2:27  Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang
mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat.

Rm 2:28  Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat
yang dilangsungkan secara lahiriah.

Rm 2:29  Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati,
secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

Kesimpulan dari ajaran paulus jelas terangkum dalam Rm 2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati,secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

Apa itu Yahudi sejati...dia yang tidak tampak keyahudiannya..dan sunat ialah sunat di dalam hati,secara rohani....(aspek rohani ditonjolkan oleh Rasul Paulus)


JADI YAHUDI SEJATI ITU TIDAK DIUKUR SECARA LAHIRIAH....TETAPI DIA YANG TAK NAMPAK KEYAHUDIANNYA....YAKNI YANG BERSUNAT HATINYA....

Apakah aspek yang Rasul Paulus tekankan pada jaman itu bertentangan dengan pola pikir Theos??

Benarkah esensi sunat yang demikian yang dikehendaki Theos itu pada awal mulanya sebelum hukum sunat itu menjadi hukum wajib secara lahiriah?

Musa berkata....

Ul 10:15  tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat sehingga Ia mengasihi mereka,
dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa, seperti sekarang ini.

Ul 10:16  Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk.

(Jika kita menyunat hati kita...maka kita akan menjadi manusia yang tidak tegar tengkuk..artinya memiliki hati yang
tunduk secara penuh kepada Theos itu sendiri...dan hati yang seperti itulah yang memikat hati Tuhan...)

(Jika kita tidak pernah menyunatkan hati kita...maka kita akan disebutkan sebagai manusia yang tegar tengkuk...dan manusia yang tegar tengkuk
pasti akan dibinasakan oleh Tuhan...baca Kel 33:3 & 5 ...bahwa Tuhan takut berjalan bersama bangsa Israel...suatu bangsa yang tegar tengkuk...
Tuhan takut akan membinasakan bangsa tersebut jika Ia berjalan bersama bangsa yang tegar tengkuk...itulah makna sebenarnya dari sunat)

Ul 30:6 Dan TUHAN, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup.
(Sunat Hati yang membawa manusia kepada kehidupan....bukan sunat fisik...ok2...coba dipahami ayat diatas...)

Yeremia berkata...

Yer 9:25  "Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat
kulit khatannya:

Bahkan hukuman itu ditentukan juga bagi kaum Israel yang tidak bersunat hatinya sekalipun telah bersunat secara fisik...

Yer 9:26  ... segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya."


KESIMPULAN :
>MENGAPA QURAN TIDAK MEWAJIBKAN SUNAT?

KARENA MEMANG TANDA PERJANJIAN KEKAL ITU TIDAK  DIPERUNTUKKAN BAGI KETURUNAN "ISMAEL"...SEBAB KETURUNAN ISMAEL SUDAH DITOLAK UNTUK MEWARISI PERJANJIAN KEKAL TERSEBUT(KEJADIAN 17:18-19)....TETAPI HAL INI TIDAK DIJELASKAN DALAM QURAN....SEHARUSNYA QURAN DAPAT MENERANGKAN DETAIL HAL INI....(QS 16:89;QS 6:114)....
TANDA SUNAT HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI ISRAEL DAN ORANG ASING YANG TINGGAL DITENGAH-TENGAH BANGSA ISRAEL....DILUAR ITU TIDAK PERLU....KARENA TIDAK MEWARISI PERJANJIAN KEKAL....
_______
>ORANG KRISTEN MEWARISI PERJANJIAN KEKAL ABRAHAM SECARA ROHANI....SEBAB DARI SEMULA MEMANG MELALUI ABRAHAMLAH SEMUA BANGSA AKAN BEROLEH BERKAT.....TERMASUK MEWARISI JANJI-JANJI ABRAHAM.....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

34 komentar:

roger mengatakan...

TI: Tolong tunjukkan Dalil Alquran yang mengharuskan umat muslim untuk bersunat: "Hai umat Islam, bersunatlah engkau"

Jwb: Knp gak tanya tunjukan hadits tentang perintah sunat? bukankah islam punya 2 sumber hukum/syariat...saya kira simple aja jwbnya, Al-quran menerangkan n memerintahkan secara umum spt di jwb pak Edy Prayitno...secara spsifik dipaparkan hadits rasul krn hadits juga pedoman umat mislim toh?
Hadist Nabi salallahu'alaihiwasalam menjelaskan:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ – أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ – الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأََظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya:
Fithrah itu ada lima :
1.Khitan,
2.mencukur rambut kemaluan,
3.mencabut bulu ketiak,
4.memotong kuku,
5.dan memotong kumis .

( HR. Al-Bukhary & Muslim )

dalam Hadist lain menjelaskan:

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

Artinya:
Ibrahim ‘alaihissalam telah berkhitan dengan qadum (nama sebuah alat pemotong) sedangkan beliau berumur 80 tahun . ( HR. Al-Bukhary Muslim

telah jelas masalah Khitan, Maka Nabi bersabda secara Tegas.

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

Hilangkan darimu rambut kekafiran ( yang menjadi alamat orang kafir ) dan berkhitanlah .
( HR. Abu Dawud , dan dihasankan oleh Syeikh Al-Albany )

dan masih banyak lg hadits2 berkenaan dg masalah sunat, trims.

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Berarti yang memerintahkan untuk KHITAN adalah MUHAMMAD bukan Allah yang memerintahkan.....karena dalam QURAN hal tersebut tidak akan pernah ada ok bos?

Anonim mengatakan...

Salam

Sdr. Transformasi Ind. menulis :

MENGAPA ISMAEL DISUNAT WAKTU ITU? KEJ 17:23 ....KARENA SAAT ITU ISMAEL HIDUP DIANTARA KELUARGA ABRAHAM => KEJ 17:10 =>Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu(DIANTARA KELUARGA ABRAHAM) harus disunat; =>SAAT ITU ISMAEL ADALAH KETURUNAN ABRAHAM YANG TINGGAL DENGAN ABRAHAM....TETAPI KETURUNAN ISMAEL TIDAK DAPAT MEWARISI PERJANJIAN TERSEBUT....

+++ Kenapa tidak dapat mewarisinya Mas Trans? Bukankah Ismael yang keturunan Abraham sudah lahir ketika itu? Sedangkan Ishak belum lahir? Mana yang lebih kuat dalam perjanjian, yang ada orangnya secara fisik atau orang yang masih di angan-2 (belum lahir)dan sudah pasti belum disunat? Seharusnya anda curiga terhadap isi ayatnya. Itu sudah pasti mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang-2 yang tidak bertanggung jawab melakukan perubahan terhadap isi PL.

Sdr. Trans. Ind : TETAPI PEWARIS PERJANJIAN KEKAL SECARA FISIK yang harus MENYEMATKAN "TANDA PERJANJIAN" secara LAHIRIAH ADALAH ISHAK(KEJADIAN 17:18-21)....; "SUNAT" ADALAH TANDA PERJANJIAN KEKAL ITU SENDIRI...YANG MANA TANDA ITU WAJIB DIKENAKAN PADA KETURUNAN YANG MEWARISI PERJANJIAN TERSEBUT....YAKNI ISHAK...

+++ Apakah secara fisik, ketika perjanjian itu dibuat, Ishak sudah lahir? Perjanjian tidak berlaku, jika fisik orang yang dimaksudkan tidak ada. Apakah anda bisa membuat perjanjian dengan orang yang akan lahir? Tentu tidak bukan?

Kesimpulannya : Perjanjian itu berlaku bagi seluruh keturunan Abraham, tanpa terkecuali. Jika tidak untuk apa bunyi ayat yang anda tuliskan sendiri :

17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.

Anda dapat melihat buktinya hingga saat ini, bahwa keturunan Ismael (bangsa Arab) hingga saat ini juga tetap melaksanakan perintah Allah tersebut dengan malakukan kerat kulit khatan ini. Demikian halnya dengan keturunan Ishak yakni bangsa Yahudi, tetap melakukan kerat kulit khatan tersebut. Bahkan Yesuspun disunat.

Lantas bagaimana perjanjian kekal tersebut menjadi batal setelah kedatangan Paulus? Padahal Yesus tidak pernah membatalkannya. Anda lebih mempercayai Paulus daripada Yesus? Apakah Paulus membatalkannya berdasarkan firman Tuhan? Berpikirlah sobat......

Salam.

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans Ind. Menulis :TIDAK ADA TERTULIS AGAMA IBRAHIM,ISMAEL.....TETAPI agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, ishaq dan Ya'qub.

+++ Mungkin anda belum membaca ayat yang lain :

84 Katakanlah:` Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. `(QS. 3:84)

133 Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: `Apa yang kamu sembah sepeninggalku?` Mereka menjawab: `Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.`(QS. 2:133)

136 Katakanlah (hai orang-orang mukmin): `Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya`.(QS. 2:136)


So, ternyata nama Ismael disebut oleh Allah kok Mas.

Anonim mengatakan...

Berhubung karakter yang sangat terbatas yang bisa dipostingkan, maka saya lanjutkan ayat-2 yang anda inginkan dari Alqur'an :

130 Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.(QS. 2:130)

Dan beragama apakah Ibrahim dalam ayat Alqur'an:

132 Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub, (Ibrahim berkata): `Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam`.(QS. 2:132)

Dan anda perlu juga membaca ayat lanjutannya :

140 Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah:` Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? `Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.(QS. 2:140)


Naaah bagaimana Mas Trans. Ind? Saya tunggu jawaban anda.....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

84 Katakanlah:` Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. `(QS. 3:84)

133 Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: `Apa yang kamu sembah sepeninggalku?` Mereka menjawab: `Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.`(QS. 2:133)

136 Katakanlah (hai orang-orang mukmin): `Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya`.(QS. 2:136)
_________
Jawab :

MENGAPA KETURUNAN ISMAEL TIDAK DISEBUT?Musa dan ISA bukankah keturunan ISHAK.....Jika memang PERJANJIAN KEKAL ITU UNTUK ISMAEL...mengapa KETURUNAN ISMAEL GA NONGOL BOS?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Anda dapat melihat buktinya hingga saat ini, bahwa keturunan Ismael (bangsa Arab) hingga saat ini juga tetap melaksanakan perintah Allah tersebut dengan malakukan kerat kulit khatan ini
__________
Jawab :

Apakah ini perintah langsung dari ALLAH?atau dari MUHAMMAD?BISA ANDA BUKTIKAN ITU PERINTAH LANGSUNG DARI ALLAH?mana dalilnya di QURAN?anda harus bisa bedakan bos....kalo itu perintah dari ALLAH seharusnya ada di QURAN....bukankah itu berasal dari tulisan HADIS yang bisa saja berisi saran dari MUHAMAD sendiri?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Kesimpulannya : Perjanjian itu berlaku bagi seluruh keturunan Abraham, tanpa terkecuali. Jika tidak untuk apa bunyi ayat yang anda tuliskan sendiri :

17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
______________
baca ayat sebelumnya ...

17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!"
17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu(TUHAN MENDENGARKAN PERMINTAAN ABRAHAM untuk ISMAEL...dan menjadikan ia bangsa yang besar...tetapi BUKAN PEWARIS PERJANJIAN KEKAL); ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
17:21 Tetapi PERJANJIAN-KU akan Kuadakan dengan ISHAK, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

TIDAK ADA AYATNYA DI QURAN DAN HADIS MENGATAKAN PERJANJIAN ABRAHAM UNTUK ISMAEL...BAHKAN BANYAK AYAT BAHWA "ANUGRAH" PERJANJIAN KEKAL ITU UNTUK ISHAK,YAKUB....

Al-Anbiya [21:72] Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami).

Al-Ankaboot [29:27] Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, ishaq dan Ya'qub, =>ANGURAH PERJANJIAN ITU HANYA UNTUK KETURUNAN ISHAQ DAN YAQUB....

BAHKAN KETURUNAN ISMAEL TIDAK PERNAH ADA DALAM QURAN BERIKUT...

136 Katakanlah (hai orang-orang mukmin): `Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya`.(QS. 2:136) =>ISA DAN MUSA ADALAH KETURUNAN YAQUB....JADI TIDAK ADA SANGKUT PAUT KETURUNAN ISMAEL DALAM ANUGRAH PERJANJIAN KEKAL ITU....SEMOGA ANDA DICELIKAN OLEH HAL INI.....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Lantas bagaimana perjanjian kekal tersebut menjadi batal setelah kedatangan Paulus?
__________
JAWAB :

MANA AYATNYA RASUL PAULUS BERKATA KEDATANGANKU UNTUK MEMBATALKAN TAURAT?

BAHKAN DALAM BANYAK HAL RASUL PAULUS BERKATA DIRINYA ADALAH PENEGUH TAURAT...

Apakah RASUL PAULUS meniadakan TAURAT?

Berikut pengakuan RASUL PAULUS...

HUKUM TAURAT ITU BENAR,KUDUS,BAIK...

ROMA 7:12 Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik.


SHG HUKUM TAURAT DAPAT MEMBENARKAN MANUSIA.....

ROMA 2:13 Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi ORANG YANG MELAKUKAN HUKUM TAURATLAH yang akan dibenarkan.

MAKA DARI ITU AJARAN RASUL PAULUS MENEGUHKAN TAURAT.......RASUL PAULUS TIDAK PERNAH MENYALAHKAN TAURAT....SEBAB TAURAT ITU SEMPURNA ADANYA(Mzm. 19:7 (19-8) Taurat TUHAN itu sempurna...=>HUKUM KASIH ADA DI TAURAT=>UL 6:5;IM 19:18=>INILAH INTI SEMUA TAURAT DAN KITAB PARA NABI....)

Rm. 3:31 Jika demikian, ADAKAH KAMI(RASUL PAULUS TERMASUK) MEMBATALKAN HUKUM TAURAT karena iman? SAMA SEKALI TIDAK! Sebaliknya, KAMI(=RASUL PAULUS TERMASUK) MENEGUHKANNYA.

RASUL PAULUS MENEGUHKAN TAURAT...RASUL PAULUS TIDAK PERNAH BERKATA TAURAT ITU SALAH....TETAPI JUSTRU PERLU DITEGUHKAN....KARENA TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGERJAKANNYA(YOH 7:19;YER 31:32...PENGKOTBAH 7:20;1 YOH 1:8)
_______________________
Padahal Yesus tidak pernah membatalkannya.
Anda lebih mempercayai Paulus daripada Yesus? Apakah Paulus membatalkannya berdasarkan firman Tuhan? Berpikirlah sobat......
____________
JAWAB :
ANDA YAKIN TUHAN YESUS MENGATAKAN DEMIKIAN??

COBA CERMATI TULISAN SAYA BERIKUT....

http://tindonesia.blogspot.com/2012/07/menjawab-fitnah-rasul-paulus-meniadakan.html

Mat. 5:17 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk MENGGENAPINYA.

BIS "Janganlah menganggap bahwa Aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya.(=Mat 5:17)

MENUNJUKKAN ARTI YANG SESUNGGUHNYA => ADALAH =>MELAKUKAN SECARA PENUH SETIAP HUKUM TAURAT...TIDAK MISS 1 IOTAPUN....

(Mat. 5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, SATU IOTA atau SATU TITIKPUN TIDAK AKAN DITIADAKAN dari hukum Taurat, SEBELUM SEMUANYA TERJADI.)=>SATU TITIKPUN TIDAK AKAN DITIADAKAN SEBELUM SEMUANYA TERJADI.....DAN....ANGKATAN TUHAN YESUS TIDAK AKAN BERLALU SEBELUM SEMUANYA ITU TERJADI....APA ITU?PENGGENAPAN HUKUM TAURAT....

MAT 24:34 LAI TB, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum SEMUANYA INI TERJADI.=>SEMUANYA AKAN TERJADI SEBELUM ANGKATAN INI BERLALU...ARTINYA SELURUH HUKUM TAURAT AKAN DIGENAPI SEMUANYA SEBELUM ANGKATAN TUHAN YESUS ITU BERLALU....DAN SAAT SEMUANYA TELAH TERJADI MAKA HUKUM TERSEBUT DAPAT DIGANTIKAN OLEH SUATU PERJANJIAN BARU....YAKNI HUKUM KASIH KRISTUS....

ARTINYA KRISTUS ADALAH SOSOK YANG MENJADI PENGGENAP TAURAT....DENGAN DEMIKIAN APABILA SELURUH ISI TAURAT TERGENAPI tidak MISS 1 IOTAPUN....MAKA HUKUM TERSEBUT DAPAT BERAKHIR.....

SHG DITULISKAN...

Lukas 16:16
LAI TB, Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes...

Mengapa?Hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes?Karena HUKUM itu telah digenapi oleh Yesus....Mat 5:17 =>Ia datang untuk menggenapi TAURAT....

SEHINGGA saat Ia disalib berkata....SUDAH SELESAI..(Yoh 19:30)=>artinya SUDAH GENAPLAH TAURAT....karena sejak hidup sampai mati-Nya...Tuhan Yesus tidak berbuat DOSA.....tidak pernah MISS 1 HUKUMPUN....BERARTI SEMUANYA TELAH TERJADI...MAKA BERAKHIRLAH HUKUM TAURAT....DIMULAILAH ERA PERJANJIAN BARU....KARENA DARAH TUHAN YESUS ADALAH MATERAI PERJANJIAN BARU....1Kor. 11:25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku;...

BERPIKIRLAH SOBAT.....

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

MENGAPA KETURUNAN ISMAEL TIDAK DISEBUT?Musa dan ISA bukankah keturunan ISHAK.....Jika memang PERJANJIAN KEKAL ITU UNTUK ISMAEL...mengapa KETURUNAN ISMAEL GA NONGOL BOS?

+++ Jadi kalau ayat di firmankan :'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya.....' anda katakan bahwa 'Yaqub dan anak cucunya' berarti hanya dari jalur Ishak saja? Coba anda perhatikan susunan kalimatnya : kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, haruskah keturunan Ismail yakni anak cucunya juga dituliskan, menjadi seperti yang anda inginkan? Seperti ini Mas : kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, Ishak, Yakub dan anak cucunya? Firman Allah berbeda dengan cerita kesaksian dalam Alkitab Mas... Saya tidak mengatakan Musa dan Isa adalah keturunan Ishak Mas... Sudah paham penulisan Firman Allah dalam Alqur'an Mas? Toch Alkitab anda juga tidak menuliskan riwayat Yesus ketika berumur 13 hingga 29 tahun bukan? Itu kalau anda menuntut penulisan Alqur'an harus rinci... maka saya katakan juga bahwa bible juga tidak rinci kok....

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

Apakah ini perintah langsung dari ALLAH?atau dari MUHAMMAD?BISA ANDA BUKTIKAN ITU PERINTAH LANGSUNG DARI ALLAH?mana dalilnya di QURAN?anda harus bisa bedakan bos....kalo itu perintah dari ALLAH seharusnya ada di QURAN....bukankah itu berasal dari tulisan HADIS yang bisa saja berisi saran dari MUHAMAD sendiri?

+++ Mas, yang namanya perjanjian kekal dan ada sangsi jika melanggar, apakah harus dituliskan secara berulang? Saya sudah berikan contohnya, bahwa orang Arab dan Yahudi, hingga sekarang tetap melakukan 'Khitan'. Kenapa mereka melakukan itu Mas? Mematuhi perintah Allah berdasarkan perjanjian kekal dengan Ibrahim bukan? Ini bukan soal tradisi saja Mas, tapi juga soal keimanan. Pertanyaannya : Jika Yesus khitan, kenapa pengikutnya tidak khitan? Jika Yesus Tuhan, dan ingin membatalkan soal sunat fisik, kenapa ketika dia berumur 8 hari, tidak memerintahkan malaikatnya agar kedua orang tuanya tidak menyunatkan dirinya (Yesus)?

Berpikirlah sobat....

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

TIDAK ADA AYATNYA DI QURAN DAN HADIS MENGATAKAN PERJANJIAN ABRAHAM UNTUK ISMAEL...BAHKAN BANYAK AYAT BAHWA "ANUGRAH" PERJANJIAN KEKAL ITU UNTUK ISHAK,YAKUB....

+++ Anda tidak menjawab pernyataan saya di atas : Apakah perjanjian dapat berlaku kepada keturuhan Abraham yang ketika itu belum lahir? Apakah perjanjian dapat dibuat dengan orang yang masih dalam angan-2 (belum jelas fisiknya)?

Anda bisa postingkan disini "ANUGRAH" perjanjian kekal itu hanya untuk Ishak dan Yaqub? Pertanyaan saya : Apakah Ismael tidak termasuk keturunan Abraham?

Sangat nyata sekali bahwa sudah pasti ada yang merubah bunyi ayat dalam PL Mas. Kenapa saya katakan demikian? Anak yang terlibat dalam perjanjian ketika perintah khitan diturunkan, adalah Ismail. Bukankah Ismail sewaktu perjanjian Allah dengan Abraham sudah lahir? Berarti anak yang 'sulung' bukan? Berada dimana Ishak ketika itu? Belum lahir! Apakah orang yang belum lahir dapat dilibatkan dalam perjanjian? Nonsense... Logika Mas.....

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

BAHKAN KETURUNAN ISMAEL TIDAK PERNAH ADA DALAM QURAN BERIKUT...

+++ Sudah saya uraikan di atas.


Sdr. Trans. Ind. Menulis :

ISA DAN MUSA ADALAH KETURUNAN YAQUB....JADI TIDAK ADA SANGKUT PAUT KETURUNAN ISMAEL DALAM ANUGRAH PERJANJIAN KEKAL ITU....SEMOGA ANDA DICELIKAN OLEH HAL INI.....

+++ Isa Keturunan Yakub? Anda tidak salah Mas? Bukankah Yesus tidak memiliki Bapak? Sedangkan garis keturunan menurut Hukum Yahudi adalah Patriarchat? Dari garis keturunan bapaknya yang mana hingga Yesus menjadi keturunan Yakub? Disinilah letak kekacauan pemahaman anda Mas.... Pembawa Gen atau Kromosom yang dominan adalah laki-laki. Itulah sebabnya dalam Islam, ada masa Iddah bagi wanita yang bercerai atau masa menunggu bagi si wanita untuk menikah lagi dengan laki-2 lain setelah perceraiannya. Jadi Yesus membawa gen atau kromosom dari bapaknya yang mana Mas? Tolong anda jangan lewatkan soal ini Mas....

Soal anugrah untuk Ismail dan keturunannya yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Alqur'an, adalah bahwa Alqur'an bukanlah otobiografi bagi nabi tertentu dan tidak harus sesuai dengan keinginan anda bukan? Sekali lagi, sama halnya Alkitab tidak menceritakan soal Yesus ketika berumur 13 hingga 29 tahun. Padahal cerita seputar kelahirannya diceritakan oleh Matius. Namun kenapa Matius luput menuliskan cerita Yesus ketika berumur 13 hingga 29 tahun? Di sini terbukti bahwa Alkitab bukanlah firman Allah.

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

RASUL PAULUS MENEGUHKAN TAURAT...RASUL PAULUS TIDAK PERNAH BERKATA TAURAT ITU SALAH....TETAPI JUSTRU PERLU DITEGUHKAN....KARENA TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGERJAKANNYA(YOH 7:19;YER 31:32...PENGKOTBAH 7:20;1 YOH 1:8)

+++ Waaah kalau begitu, bertentangan dengan pernyataan Paulus yang ini Mas :

2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat.

Bukankah Paulus menyalahkan orang yang melakukan Hukum Taurat dalam ayat di atas Mas?


Sdr. Trans Ind. Menulis :

ARTINYA KRISTUS ADALAH SOSOK YANG MENJADI PENGGENAP TAURAT....DENGAN DEMIKIAN APABILA SELURUH ISI TAURAT TERGENAPI tidak MISS 1 IOTAPUN....MAKA HUKUM TERSEBUT DAPAT BERAKHIR.....

+++ Waduuh... Anda terlalu berani mengatakan bahwa Hukum Taurat dapat berakhir. Anda tidak membaca ayat lanjutannya Mas?

5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.
5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

Mas, Yesus jelas-2 tidak membatalkan hukum taurat melainkan menggenapinya. Apa maksud menggenapi? Dalam bahasa Indonesianya menurut KBBI, menggenapi berasal dari kata dasar 'genap' yang berarti 'lengkap'. Menggenapi berarti melengkapi, BUKAN MENIADAKAN atau MEMBATALKAN.Bukankah ayat lanjutannya yang saya kutip sudah jelas diterangkan oleh Yesus?

Kalau benar asumsi anda bahwa Yesus mengakhiri Hukum Taurat, Hukum apa yang dibawa oleh Yesus?

Berpikirlah sobat.... supaya mata anda tercelikkan.....

Anonim mengatakan...

Sdr. Trans. Ind. Menulis :

Mengapa?Hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes?Karena HUKUM itu telah digenapi oleh Yesus....Mat 5:17 =>Ia datang untuk menggenapi TAURAT....

+++ Tidak ada ayat yang menceritakan tentang akhir dari Hukum Taurat hanya sampai pada jaman Yohanes, Mas. Sekali lagi, menggenapi bukan berarti mengakhiri atau meniadakan, melainkan melengkapi tetapi Hukum Taurat tetap ada.


Sdrt. Trans Ind. Menulis :

SEHINGGA saat Ia disalib berkata....SUDAH SELESAI..(Yoh 19:30)=>artinya SUDAH GENAPLAH TAURAT....karena sejak hidup sampai mati-Nya...Tuhan Yesus tidak berbuat DOSA.....tidak pernah MISS 1 HUKUMPUN....BERARTI SEMUANYA TELAH TERJADI...MAKA BERAKHIRLAH HUKUM TAURAT....DIMULAILAH ERA PERJANJIAN BARU....KARENA DARAH TUHAN YESUS ADALAH MATERAI PERJANJIAN BARU....1Kor. 11:25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku;...

+++ Anda terlalu bebas dan sederhana dalam memahami ayat-2 Alkitab anda Mas. Kenapa anda hanya mengutip pendapat yang ditulis dalam kitab 'Yohanes' (sudah selesai), sementara kitab yang lain tidak menuliskan demikian kok.

Mat. 27:46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?"* Artinya: /Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
Mrk. 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?"*, yang berarti: /Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Berbeda tidak Mas, dengan yang ditulis oleh Yohanes? Anda menggunakan tafsir 'liar' (maaf) jika mengatakan Hukum Taurat berakhir karena ayat yang ditulis oleh Yohanes 'sudah berakhir'. Sudah berakhir bisa jadi kiprahnya Yesus yang 'berakhir' di dunia Mas. Dan saya tidak yakin dengan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Kor. 11:25. Kenapa? Karena Paulus ber-kata-2 bukan berdasarkan firman, melainkan olah pikirnya sendiri.

Jadi Mas, 'Jika hidup keagamaan anda tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya anda tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga'.

Itu perkataan Yesus Mas. Mana yang lebih anda ikuti, Yesus atau Paulus?

Berpikirlah sobat......

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Isa Keturunan Yakub? Anda tidak salah Mas? Bukankah Yesus tidak memiliki Bapak? Sedangkan garis keturunan menurut Hukum Yahudi adalah Patriarchat?
___________
JAWAB :

DALAM AKIDAH KRISTEN.....TUHAN YESUS DALAM GARIS KETURUNAN YAKUB....BACA MAT 1 DAN LUK 3.....CUKUP JELAS......DAN IA SEBAGAI PENGGENAP TAURAT(MAT 5:17)....WAJIB TIDAK MELANGGAR KETETAPAN TAURAT....OK BOS? SECARA HUKUM YAHUDI ....ISA TETAP MEMILIKI GARIS KETURUNAN...JANGAN PAKSAKAN DOGMA QURAN ANDA KE SAYA.....KARENA DALAM DOGMA ISLAM.....ISA ANAK MARYAM....MARYAMPUN DALAM GARIS KETURUNAN YAKUB......DARI SUKU YEHUDA(LUKAS 3)...


JADI SECARA FISIK LAHIRIAH....TUHAN YESUS WAJIB DAN BERHAK MENGERJAKAN TAURAT SEBAGAI PENGGENAP TAURAT...DAN WAJIB SUNAT....OK BOS?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Anda bisa postingkan disini "ANUGRAH" perjanjian kekal itu hanya untuk Ishak dan Yaqub? Pertanyaan saya : Apakah Ismael tidak termasuk keturunan Abraham?
_____________
JAWAB :

APAKAH ISMAEL TERLAHIR DARI ISTRI SAH ABRAHAM?ATAU DARI GUNDIK???APAKAH SAMA POSISI ANAK GUNDIK DAN ISTRI SAH???

DALAM ALKITAB CUKUP JELAS ANAK GUNDIK ITU DILARANG MEWARISI PERJANJIAN KEKAL(KEJADIAN 17:18-20)...

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

MAAF BOS ANONIM SAYA TIDAK LANJUTKAN MENANGGAPI TULISAN ANDA...KARENA AKAN BERAKHIR PADA DEBAT KUSIR......MENDING ANDA TUNJUKIN DALILNYA SAJA DI QURAN DAN HADIS BAHWA ISMAEL ADALAH PEWARIS ANUGRAH ILAHI YAKNI PERJANJIAN KEKAL....

MEMANG ALLAH TIDAK MEMBEDAKAN ISMAEL DAN ISHAK DALAM HAL BERKAT.....SAMA-SAMA AKAN MENJADI BANGSA YANG BESAR.....TETAPI PEWARIS PERJANJIAN KEKAL , ANUGRAH ILAHI....TIDAK DIWARISKAN PADA ISMAEL....GA ADA AYATNYA BOS....

Anonim mengatakan...

@Transf. Ind.

DALAM AKIDAH KRISTEN.....TUHAN YESUS DALAM GARIS KETURUNAN YAKUB....BACA MAT 1 DAN LUK 3.....CUKUP JELAS......DAN IA SEBAGAI PENGGENAP TAURAT(MAT 5:17)....WAJIB TIDAK MELANGGAR KETETAPAN TAURAT....OK BOS? SECARA HUKUM YAHUDI ....ISA TETAP MEMILIKI GARIS KETURUNAN...JANGAN PAKSAKAN DOGMA QURAN ANDA KE SAYA.....KARENA DALAM DOGMA ISLAM.....ISA ANAK MARYAM....MARYAMPUN DALAM GARIS KETURUNAN YAKUB......DARI SUKU YEHUDA(LUKAS 3)...

+++ Dogma Alqur'an yang mana? Kok saya paksakan pada anda Mas? Kita tidak usah bicara soal dogma. Kita bicara secara logika saja Mas...

Bagaimana seseorang yang terlahir tanpa campur tangan seorang ayah, bisa dikatakan bersilsilah? Semakin anda paksakan bahwa Yesus bersilsilah, semakin jelas bahwa dia memang manusia, bukan Tuhan. Toh silsilah yang dibuat oleh Matius tentang 14-14-14 keturunanpun kacau.

Soal penggenapan Taurat, anda tidak menjawab pendapat saya di atas. Menggenapi bukan berarti meniadakan, melainkan melengkapi. Logikanya, sebagaimana yang dikatakan Yesus jika Pengikut Yesus tidak lebih benar hidup keagamaannya dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka hanya mendapat sorga terendah. Mungkin maksud Yesus adalah neraka Mas.....

Anonim mengatakan...

@Transf. Ind.

APAKAH ISMAEL TERLAHIR DARI ISTRI SAH ABRAHAM?ATAU DARI GUNDIK???APAKAH SAMA POSISI ANAK GUNDIK DAN ISTRI SAH???

DALAM ALKITAB CUKUP JELAS ANAK GUNDIK ITU DILARANG MEWARISI PERJANJIAN KEKAL(KEJADIAN 17:18-20)...

+++ Anda pendukung perbudakan? Bukankah disebutkan dalak Kej. 17:20, bahwa Ismael diberkati oleh Allah? Kalau diberkati, berarti Allahpun sayang pada Ismael, terlepas dari anak budak atau bukan.

Bisakah anda tunjukan ayat dalam PL tentang istri yang berasal dari gundik dengan istri yang sah, berbeda dimata Tuhan?

Anda tidak menjawab pertanyaan saya di atas sebelumnya : Apakah perjanjian bisa dilakukan dengan orang yang belum lahir? Jika anda katakan bisa, tolong tunjukan ayatnya.....

Anonim mengatakan...

@Transf. Ind.

MAAF BOS ANONIM SAYA TIDAK LANJUTKAN MENANGGAPI TULISAN ANDA...KARENA AKAN BERAKHIR PADA DEBAT KUSIR......MENDING ANDA TUNJUKIN DALILNYA SAJA DI QURAN DAN HADIS BAHWA ISMAEL ADALAH PEWARIS ANUGRAH ILAHI YAKNI PERJANJIAN KEKAL....

+++ Kenapa tidak dilanjutkan Mas.... Takut jadi debat kusir? Khan baru beberapa kali saya memposting untuk menjawab tantangan anda? Anda takut akidah anda goyah? Kalau anda berani menantang, anda harus bertanggung jawab untuk melayani jawaban lawan debat anda Mas! Bukankah ini blog anda Mas? Anda berpromosi tentang blog anda ini di blog orang lain, ketika ada pengunjung, kenapa anda harus tolak?
Bisa kita lanjutkan?

MEMANG ALLAH TIDAK MEMBEDAKAN ISMAEL DAN ISHAK DALAM HAL BERKAT.....SAMA-SAMA AKAN MENJADI BANGSA YANG BESAR.....TETAPI PEWARIS PERJANJIAN KEKAL , ANUGRAH ILAHI....TIDAK DIWARISKAN PADA ISMAEL....GA ADA AYATNYA BOS....

+++ Kalau Allah tidak membedakan Ismael dan Ishak, karena sama-sama diberkati Allah, berarti tidak ada bedanya antara anak gundik dengan anak Istri yang sah bukan? Kenapa anda pertanyakan di atas? Apakah logika berpikir anda sudah mulai terbuka Mas? Itu lebih baik. Karena kita akan bermain logika untuk selanjutnya Mas, bukan dogma.

Mengenai pewaris perjanjian kekal, lebih kuat jatuh kepada Ismael, karena ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Ismael sudah lahir, sedangkan Ishak masih di angan-angan. Perjanjian tidak dapat dilakukan kepada orang yang belum lahir. Secara logika, mana yang benar menurut anda Mas? Tidak tahukah anda bahwa Taurat sudah banyak diubah-ubah oleh orang yang tidak menyukai Ismael, karena dia anak budak? Bukti ayat PL sudah diubah oleh tangan jahil ada di sini :

Yer. 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

Bagaimana Mas?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

+++ Dogma Alqur'an yang mana? Kok saya paksakan pada anda Mas?
____________
Jawab :

Dalam AN-Nisa 171 jelas Isa anak Maryam....dari BANI YEHUDA...bukan ISMAEL....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Bagaimana seseorang yang terlahir tanpa campur tangan seorang ayah, bisa dikatakan bersilsilah?
________________
Jawab :

Quran anda sendiri yang membenarkan Isa bersilsilah....disebutkan sebagai ANAK MARYAM....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Semakin anda paksakan bahwa Yesus bersilsilah, semakin jelas bahwa dia memang manusia, bukan Tuhan. Toh silsilah yang dibuat oleh Matius tentang 14-14-14 keturunanpun kacau.
_________________
Jawab :

Kacau dari hongkong....dalam pandangan KRISTEN....Mat 1 itu garis keturunan Yusuf....sedang LUK 3 garis keturunan MARIA sampai ke Yesus.....

Salomo (Matius 1: 6). =>garis keturunan YUSUF dari SALOMO

Natan (Lukas 3:31). =>garis keturunan maria dari NATAN

Yusuf, ayah angkat Yesus berasal dari keturunan Salomo,

Sedangkan Maria, ibu Yesus Kristus berasal dari Natan. Baik Yusuf maupun Maria berasal dari keturunan Daud.

Tabelnya bisa dilihat disini :
http://www.carm.org/indo/diff/2geneologies.htm

Yesus disebut anak Yusuf menurut Hukum Yahudi, sebab Yusuf adalah "ayah" Yesus karena perkawinannya dengan Maria.
Yusuf mengadopsi Yesus sebagai anaknya sendiri sehingga memberi-Nya hak secara hukum meneruskan nama bapak-Nya.


* Matius 1:16,
"Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus."


Secara hukum Yahudi -- bukan secara darah-daging -- Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus. Ayat di atas pun tidak menulis bahwa Yusuf "memperanakkan" Yesus, tetapi menekankan bahwa Maria yang melahirkan Yesus Kristus

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Soal penggenapan Taurat, anda tidak menjawab pendapat saya di atas. Menggenapi bukan berarti meniadakan, melainkan melengkapi. Logikanya, sebagaimana yang dikatakan Yesus jika Pengikut Yesus tidak lebih benar hidup keagamaannya dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka hanya mendapat sorga terendah. Mungkin maksud Yesus adalah neraka Mas.....
______________
Jawab :

Maaf mas....ALLAH sendiri berhasrat mengganti PERJANJIAN LAMA(TAURAT)...karena manusia Ingkar(Yer 31:31-34)...

Mat. 5:17 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk MENGGENAPINYA.

BIS "Janganlah menganggap bahwa Aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya.(=Mat 5:17)

MENUNJUKKAN ARTI YANG SESUNGGUHNYA => ADALAH =>MELAKUKAN SECARA PENUH SETIAP HUKUM TAURAT...TIDAK MISS 1 IOTAPUN....

(Mat. 5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, SATU IOTA atau SATU TITIKPUN TIDAK AKAN DITIADAKAN dari hukum Taurat, SEBELUM SEMUANYA TERJADI.)=>SATU TITIKPUN TIDAK AKAN DITIADAKAN SEBELUM SEMUANYA TERJADI.....DAN....ANGKATAN TUHAN YESUS TIDAK AKAN BERLALU SEBELUM SEMUANYA ITU TERJADI....APA ITU?PENGGENAPAN HUKUM TAURAT....

MAT 24:34 LAI TB, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum SEMUANYA INI TERJADI.=>SEMUANYA AKAN TERJADI SEBELUM ANGKATAN INI BERLALU...ARTINYA SELURUH HUKUM TAURAT AKAN DIGENAPI SEMUANYA SEBELUM ANGKATAN TUHAN YESUS ITU BERLALU....DAN SAAT SEMUANYA TELAH TERJADI MAKA HUKUM TERSEBUT DAPAT DIGANTIKAN OLEH SUATU PERJANJIAN BARU....YAKNI HUKUM KASIH KRISTUS....

ARTINYA KRISTUS ADALAH SOSOK YANG MENJADI PENGGENAP TAURAT....DENGAN DEMIKIAN APABILA SELURUH ISI TAURAT TERGENAPI tidak MISS 1 IOTAPUN....MAKA HUKUM TERSEBUT DAPAT BERAKHIR.....

SHG DITULISKAN...

Lukas 16:16
LAI TB, Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes...

Mengapa?Hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes?Karena HUKUM itu telah digenapi oleh Yesus....Mat 5:17 =>Ia datang untuk menggenapi TAURAT....

SEHINGGA saat Ia disalib berkata....SUDAH SELESAI..(Yoh 19:30)=>artinya SUDAH GENAPLAH TAURAT....karena sejak hidup sampai mati-Nya...Tuhan Yesus tidak berbuat DOSA.....tidak pernah MISS 1 HUKUMPUN....BERARTI SEMUANYA TELAH TERJADI...MAKA BERAKHIRLAH HUKUM TAURAT....DIMULAILAH ERA PERJANJIAN BARU....KARENA DARAH TUHAN YESUS ADALAH MATERAI PERJANJIAN BARU....1Kor. 11:25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku;...

Sehingga...

Efesus 2:15LAI TB, "sebab dengan mati-Nya sebagai manusia IA TELAH MEMBATALKAN HUKUM TAURAT dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera,"

IA TELAH MEMBATALKAN HUKUM TAURAT, καταργησας - katargêsas, aorist aktif partisip nominatif tunggal maskulin dari kata kerja καταργεω - katargeô.

Kata Yunani καταργεω - katargeô berasal dari gabungan partikel κατα - kata yang berarti menurut, sesuai dengan, dan kata kerja αργεω - argeô, non-aktif, tidak berfungsi.

Kata Yunani καταργεω - katargeô bermakna : membinasakan, membatalkan, menghilangkan, menyebabkan tidak bekerja lagi, tidak beroperasi lagi, tidak aktif, berakhir, dan makna-makna lain yang sejenis.

Yesus Kristus dengan kematianNya di kayu Salib telah menggenapi secara penuh Hukum Taurat, inilah yang dimaksud dengan "sebelum semuanya terjadi" dan "Ia dengan kematianNya" memenuhi Taurat dan mengakhiri Taurat itu sendiri.


TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Baca selengkapnya disini bos => http://tindonesia.blogspot.com/2012/07/menjawab-fitnah-rasul-paulus-meniadakan.html

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Anda pendukung perbudakan?(HUKUM KRISTEN KASIH SHRSNYA TIDAK PERNAH MENDUKUNG PERBUDAKAN)
Bukankah disebutkan dalak Kej. 17:20, bahwa Ismael diberkati oleh Allah? Kalau diberkati, berarti Allahpun sayang pada Ismael, terlepas dari anak budak atau bukan.
____________
Jawab :
KETENTUAN DARI ALLAH BAHWA ISHAK ADALAH ANAK PERJANJIAN...

Kej. 17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak,....

Kej. 21:12 Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. =>PERHATIKAN =>...yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.


Rm. 9:7 dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu."

JADI ISMAEL DICORET DARI KETURUNAN ABRAHAM.....SEKALIPUN MEMANG IA ANAK DARI ABRAHAM....

ISMAEL DIBERKATI OLEH ALLAH KARENA DOA ABRAHAM....TANPA DOA ABRAHAM ISMAEL TIDAK AKAN DIBERKATI...BACA SBB :

KEJ 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan PERMINTAANMU; ia akan Kuberkati, ....

BERIKUT PERMINTAAN ABRAHAM :
KEJ 17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!"

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Bisakah anda tunjukan ayat dalam PL tentang istri yang berasal dari gundik dengan istri yang sah, berbeda dimata Tuhan?
___________
JAWAB :

SEMUA SAMA DIMATA TUHAN....TETAPI KHUSUS UNTUK KASUS INI.....ISMAEL TELAH DITOLAK MENTAH-MENTAH....MANA DALIL YANG MEMBANTAH PERNYATAAN BERIKUT INI:

Kej. 17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak,....

Kej. 21:12 Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. =>PERHATIKAN =>...yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.


Rm. 9:7 dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu."

JADI ISMAEL DICORET DARI KETURUNAN ABRAHAM.....SEKALIPUN MEMANG IA ANAK DARI ABRAHAM....

TIDAK ADA 1 DALIL QURAN/HADIS YANG DAPAT MEMBANTAH HAL TERSEBUT DIATAS.....(Kej. 17:21;Kej. 21:12;Rm 9:7)...

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

+++ Kenapa tidak dilanjutkan Mas.... Takut jadi debat kusir? Khan baru beberapa kali saya memposting untuk menjawab tantangan anda?
_________
JAWAB :

BUKAN SAYA TAKUT....TETAPI SAYA TIDAK MAU BIKIN ANDA BERBUAT DOSA....KARENA DALAM QURAN CUKUP JELAS Q 29:46 MELARANG ANDA UNTUK BERDEBAT.....CUKUP JELAS DITULISKAN....DAN JANGANLAH KAMU BERDEBAT.....TIDAK ADA SATU AYATPUN DALAM QURAN MENULISKAN BERDEBATLAH DALAM BERDAKWAH....TIDAK ADA 1 AYAT QURANPUN YANG BERBUNYI....BERDEBATLAH DALAM BERDAKWAH....

JADI SAYA MENGHENTIKAN DEBAT KUSIR INI....KARENA SAYA TIDAK MAU MEMBUAT ANDA BERBUAT DOSA.........OK BOS?PAHAM YA?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Anda takut akidah anda goyah?
____________
JAWAB :

SAYA SANGAT PAHAM QURAN/HADIS/QURAN...JADI AKIDAH SAYA TAK AKAN PERNAH GOYAH SEDETIKPUN...OK BOS....SAYA HANYA TAK INGIN ANDA BERBUAT DOSA....ITU SAJA....JIKA MEMANG ADA AYATNYA DALAM QURAN BERDEBATLAH DALAM BERDAKWAH.....SAYA AKAN LADENI DEBAT KUSIR ANDA....TETAPI SAYANGNYA GA ADA AYAT QURAN YANG MENYATAKAN DEMIKIAN.....JUSTRU MELARANG UNTUK BERDEBAT(BACA Q 29:46)....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Kalau anda berani menantang, anda harus bertanggung jawab untuk melayani jawaban lawan debat anda Mas! Bukankah ini blog anda Mas? Anda berpromosi tentang blog anda ini di blog orang lain, ketika ada pengunjung, kenapa anda harus tolak?
Bisa kita lanjutkan?
__________
JAWAB :

APAKAH MENURUT ANDA MELANGGAR Q 29:46 ITU TIDAK BERBUAT DOSA??

JIKA INGIN LANJUT...SILAHKAN TUNJUKKAN AYATNYA DI QURAN....BERDEBATLAH DALAM BERDAKWAH.....SAYA AKAN LADENI ANDA...SAMPAI KIAMATPUN SAYA LADENI.....

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

Mengenai pewaris perjanjian kekal, lebih kuat jatuh kepada Ismael, karena ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Ismael sudah lahir, sedangkan Ishak masih di angan-angan. Perjanjian tidak dapat dilakukan kepada orang yang belum lahir. Secara logika, mana yang benar menurut anda Mas? Tidak tahukah anda bahwa Taurat sudah banyak diubah-ubah oleh orang yang tidak menyukai Ismael, karena dia anak budak? Bukti ayat PL sudah diubah oleh tangan jahil ada di sini :

Yer. 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

Bagaimana Mas?
___________
JAWAB :

NAH UJUNG-UJUNGNYA ANDA TIDAK BISA MEMBUKTIKAN PERNYATAAN ANDA MENURUT DALIL QURAN DAN HADIS....ANDA MENDAKWAH KITAB KAMI TELAH DIUBAH OLEH TANGAN JAHIL.....(COMBAT KIT AHMAD DEEDAT UDAH BASI MAS)...

BACA LINK DIBWH INI:

http://www.sarapanpagi.org/taurat-diubah-yeremia-8-8-vt579.html


SEJAK KAPAN DALAM AKIDAH KRISTEN DIKENAL ISTILAH NASAKH DAN MANSUKH??APAKAH TIDAK MUNGKIN QURAN DIGANTI OLEH TANGAN JAHIL PETINGGI ISLAM?NAH INI NAMANYA MALING TERIAK MALING...OK?

TRANSFORMASI INDONESIA mengatakan...

INGAT MAS JIKA ANDA MAU LANJUT....ANDA HARUS BUKTIKAN ADA AYATNYA DI QURAN ....BERDEBATLAH DALAM BERDAKWAH.....JIKA TIDAK ADA....MAKA MAAF SAYA HARAP KITA AKHIRI SAJA DEBAT KITA....KARENA SAYA TIDAK MAU MENYEBABKAN ANDA MELANGGAR Q 29:46

Luhut Parulian mengatakan...

Anda orang yahudi?
Kalau anda bukan orang yahudi buat apa anda disunat?

Posting Komentar