TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Dialog dengan BOS RHEDY GO GO GO....

 (MANA DALILNYA BAHWA PENGADILAN TUHAN YESUS BELUM DAPAT MENYERET MANUSIA KE NERAKA DAN MASIH BUTUH PENGADILAN ALLAH LAGI?? => >> JAWAB >. LUK 5:21 . TETATI AHLI TAURAT DAN ORANG ORANG FARIDI BERFIKIR DALAM HATI NYA "SIAPAKAH ORANG YANG MENGHUJATALLAH INI ? SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARI APADA ALLAH SENDIRI !!!!!!!! 17:71. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. 17:75. kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami.>>>>>>>>>>> SEMOGA MEMBANTU ANDA YG MENCARI ALLAH YA BOSS ?? PALING ANDA JAWAB 1 KE 5 KE 7 K 28 KE 36 BARU KE 2 BOLAK BALIK BOLAK BALIK"
____________________
JAWAB :

PERNYATAAN ANDA ....
LUK 5:21 . TETATI AHLI TAURAT DAN ORANG ORANG FARIDI BERFIKIR DALAM HATI NYA "SIAPAKAH ORANG YANG MENGHUJATALLAH INI ? SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARI APADA ALLAH SENDIRI !!!!!!!! 

APAKAH TUHAN YESUS TIDAK BERKUASA MENGAMPUNI DOSA???BERIKUT DALILNYA :


>> TUHAN YESUS BERKUASA MENGHAPUS/MENGAMPUNI DOSA…

MATIUS 9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa"

MARKUS 2:10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa"

LUKAS 5:24 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa"

LUK 7:48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni."

MARKUS 2:7 =>…. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?" =>JADI PERNYATAAN INI INGIN MENYATAKAN/MENEGASKAN BAHWA TUHAN YESUS ADALAH ALLAH ITU SENDIRI.....IA BENAR-BENAR BERKUASA....

BUKTI LAIN : IA BERKUASA MENTAHIRKAN....MENYUCIKAN....SPT ALLAH ITU SENDIRI :

Mat. 8:3 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata: "Aku(TUHAN YESUS) MAU, JADILAH ENGKAU TAHIR.SEKETIKA itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya.

Mrk. 1:41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, JADILAH ENGKAU TAHIR."

Luk. 5:13 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata: "Aku(TUHAN YESUS) MAUJADILAH ENGKAU TAHIR. " SEKETIKA itu juga lenyaplah penyakit kustanya.

=>AKU(TUHAN YESUS) MAU JADILAH.....KUN FAYA KUN....SPT TUHAN ALLAH ITU SENDIRI....IA BERKEHENDAK....CUKUP BERKATA JADILAH MAKA JADILAH....KUN FAYA KUN...SEKETIKA ITU JUGA MENJADI TAHIR.......SO OTORITAS PENGAMPUNAN DOSA TUHAN YESUS ADALAH PENYUCIAN MANUSIA....SPT ALLAH.....OTORITAS ITU DIPERJELAS JUGA DENGAN AYAT SBB:

Yoh. 5:21 Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.


KONFIRM AYAT SBB TUHAN YESUS MEMILIKI KUASA MEMBANGKITKAN MANUSIA PADA AKHIR JAMAN....

Yoh. 6:44 Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.

KARENA SEGALA SESUATU SUDAH DIBERIKAN KEPADA TUHAN YESUS....

Yoh. 6:39 Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.(ADAKAH MUHAMMAD MEMILIKI KUASA MEMBANGKITKAN ANDA DI AKHIR JAMAN?LAH WONG MASUK SURGA AJA MASIH TANDA TANYA BACA Q 46:9)


JIKA IA BUKAN TUHAN SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MENGAMPUNI DOSA BUKAN???TETAPI ISA BERKUASA MENGAMPUNI DOSA…JELAS SEKALI AYATNYA DI ATAS…ADAKAH MUSA/MUHAMMAD BERANI MENGAMPUNI DOSA SPT DIATAS??JIKA TIDAK MENGAPA ANDA SAMAKAN ISA DENGAN MUSA/MUHAMMAD???

MANA AYATNYA DI ALKITAB YANG MENGATAKAN TUHAN YESUS TIDAK BERKUASA MENGAMPUNI DOSA?....SILAHKAN BOS....

ALKITAB MENCATAT : 
Yes 33:22 Sebab TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah Hakim kita, TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah Raja kita, Dia(ADONAY/KURIOS) akan menyelamatkan kit`.

Ada 4 point dalam YES 33:22 :
1. TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah Hakim kita =>Dialah HAKIM MANUSIA
2. TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah yang memberi hukum bagi kita =>Dialah PEMBERI HUKUM bagi KITA
3. TUHAN(ADONAY/KURIOS) ialah Raja kita =>Dialah RAJA/ADONAY atas MANUSIA
4. Dia(ADONAY/KURIOS) akan menyelamatkan kita=>Dialah JURUSELAMAT satu-satunya atas MANUSIA(Yes 43:11)


 Point 1 : ADONAY/KURIOS adalah HAKIM kita(Dialah HAKIM MANUSIA)....

Mzm. 7:11 (7-12) Allah adalah Hakim yang adil...

Mzm. 50:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim.(HANYA ALLAH sendiri(SEORANG DIRI)adalah HAKIM atas MANUSIA,tidak akan ada 2 hakim atas manusia....hanya 1 HAKIM dan DIALAH ALLAH itu sendiri....)(Al-Anaam [6:114]  Maka patutkah aku mencari hakimselain daripada Allah..=>tidak ada HAKIM selain dari ALLAH sendiri)

Mzm. 75:7 (75-8) tetapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain.

Dialah(YAHWE) GEMBALA AGUNG kita manusia.....dan menjadi HAKIM di antara kita...
Yeh. 34:17 Dan hai kamu domba-domba-Ku, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba(menjadi HAKIM sesama Umat-Nya), dan di antara domba jantan dan kambing jantan.(Dia menjadi HAKIM antara Umat-Nya...dengan manusia yang lain)

TUHAN YESUS MENYATAKAN DIRI-NYA GEMBALA MANUSIA,KONFIRMASI AYAT DIBAWAH INI....
Yoh. 10:11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;
Yoh. 10:14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku
TIDAK ADA 2 GEMBALA ATAS MANUSIA....HANYA ADA 1 YAITU ALLAH SENDIRI.....=>Mzm 23:1=> TUHAN(YAHWE)adalah gembalaku...

SIAPAKAH YANG DIGEMBALAKAN TUHAN YESUS?

YOH 10:16 Ada lagi pada-Ku DOMBA-DOMBA LAIN, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
(ADA LAGI PADA-KU DOMBA-DOMBA LAIN...SIAPAKAH DOMBA LAIN YANG DIMAKSUD????DOMBA YANG BUKAN DARI KANDANG INI...BERARTI DOMBA ITU BUKAN DARI BANGSA ISRAEL BUKAN???NAH ITULAH YANG DIMAKSUD BAHWA ISA DATANG BUKAN HANYA UNTUK BANGSA ISRAEL...TETAPI UNTUK SEMUA MANUSIA...)

Konfirmasi ayat Yeh 34:17 :

Mat. 25:32    Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,dst....baca ayat-ayat selanjutnya....

Pemahaman ISLAM :
Allah adalah HAKIM...

Al-Araf [7:87].....Dia(ALLAH) adalah HAKIM yang sebaik-baiknya.

At-Tin [95:8]  Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?

Al-Anaam [6:114]  Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah..=>tidak ada HAKIM selain dari ALLAH sendiri

 "Akan seperti apa keadaan kalian ketika putra Maryam (Isa) diturunkan  di-tengah kalian dan mengadili orang2". (Ringkasan Shahih Bukhari hal  591, No: 1440)

 YANG TERAKHIR DATANG ISA ANAK MARYAM SEBAGAI HAKIM YANG ADIL
 Muhammad berkata: Isa anak Maryam akan datang lagi sebagai  Hakim yang Adil (Hadits Shahih Muslim I no 104 halaman 100).

Akidah ISLAM TIDAK PERNAH BERKATA AKAN ADA 2 HAKIM ATAS MANUSIA...HANYA ada 1 HAKIM yakni ALLAH itu sendiri...dan TUHAN YESUS itu adalah HAKIM atas SEMUA manusia....

Dan SIAPAKAH HAKIM atas MANUSIA?
Yoh. 5:22 Bapa TIDAK MENGHAKIMI siapapun, melainkantelah menyerahkan penghakiman itu SELURUHNYA KEPADA ANAK(TUHAN YESUS),...

KONFIRMASI...

WAHYU 20:12-15 =
20:11    Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.

20:12    Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

20:13    Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.

20:14    Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api.

20:15    Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

JADI CUKUP JELAS HAKIM ATAS MANUSIA ADALAH ALLAH;Dan DIALAH TUHAN YESUS KRISTUS....
_______
PERNYATAAN ANDA:
 17:71. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. 17:75. kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami.
___________
JAWAB :

Yoh. 5:22 Bapa TIDAK MENGHAKIMI siapapun, melainkantelah menyerahkan penghakiman itu SELURUHNYA KEPADA ANAK(TUHAN YESUS),...

DALIL YANG MENGUATKAN YOH 5:22 SBB :

Mat. 16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia(TUHAN YESUS) akan MEMBALAS SETIAP ORANG menurut PERBUATANNYA.=>ADAKAH SOSOK MANUSIA YANG SEPERTI ISA?SAAT IA DATANG DALAM KEMULIAAN ALLAH SEPENUHNYA....BARU MANUSIA TAHU BAHWA DIALAH ALLAH....Yoh. 8:28 Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia(ANI HU)...DIALAH ANI HU...DIALAH ALLAH....ANI HU HANYA DISEBUTKAN UNTUK ALLAH....TIDAK ADA SEORANGPUN MANUSIA SPT MUSA/MUHAMMAD BERANI BERKATA AKULAH DIA(ANI HU)....CEK SELURUH ALKITAB KALO TIDAK PERCAYA...

Mat. 24:31 Dan Ia(TUHAN YESUS) akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

MAT 24:31 KONFIRM MRK 13:27....

Mrk. 13:27 Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya...

SAAT KIAMAT YANG DATANG ITU ADALAH ADONAY(TUHAN ALLAH DALAM YESUS KRISTUS)...ADALAH TUHAN YESUS ALLAH...YANG MENJADI HAKIM ATAS MANUSIA SAAT ITU ADALAH TUHAN YESUS....

Mrk. 13:27 Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya... =>adakah MUSA/MUHAMMAD berkuasa memerintah MALAIKAT-Nya?

Mat. 16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Mat. 16:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia(TUHAN YESUS) datang sebagai RAJA dalam Kerajaan-Nya."

Q 114:2 =>Maliki alnnasi =>RABB-MU ITU RAJA....IA AKAN DATANG DALAM SEGENAP KEMEGAHAN BAPA-NYA....KARENA DIALAH ALLAH....  

Mzm. 7:11 (7-12) Allah adalah Hakim yang adil...

Mzm. 50:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim.(HANYA ALLAH sendiri(SEORANG DIRI)adalah HAKIM atas MANUSIA,tidak akan ada 2 hakim atas manusia....hanya 1 HAKIM dan DIALAH ALLAH itu sendiri....)(Al-Anaam [6:114]  Maka patutkah aku mencari hakimselain daripada Allah..=>tidak ada HAKIM selain dari ALLAH sendiri)

Mzm. 75:7 (75-8) tetapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain.

Dialah(YAHWE) GEMBALA AGUNG kita manusia.....dan menjadi HAKIM di antara kita...
Yeh. 34:17 Dan hai kamu domba-domba-Ku, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba(menjadi HAKIM sesama Umat-Nya), dan di antara domba jantan dan kambing jantan.(Dia menjadi HAKIM antara Umat-Nya...dengan manusia yang lain)Konfirmasi ayat Yeh 34:17 :

Mat. 25:32    Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,dst....baca ayat-ayat selanjutnya....

Pemahaman ISLAM :
Allah adalah HAKIM...

Al-Araf [7:87].....Dia(ALLAH) adalah HAKIM yang sebaik-baiknya.

At-Tin [95:8]  Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?

Al-Anaam [6:114]  Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah..=>tidak ada HAKIM selain dari ALLAH sendiri

 "Akan seperti apa keadaan kalian ketika putra Maryam (Isa) diturunkan  di-tengah kalian dan mengadili orang2". (Ringkasan Shahih Bukhari hal  591, No: 1440)

 YANG TERAKHIR DATANG ISA ANAK MARYAM SEBAGAI HAKIM YANG ADIL
 Muhammad berkata: Isa anak Maryam akan datang lagi sebagai  Hakim yang Adil (Hadits Shahih Muslim I no 104 halaman 100).

Akidah ISLAM TIDAK PERNAH BERKATA AKAN ADA 2 HAKIM ATAS MANUSIA...HANYA ada 1 HAKIM yakni ALLAH itu sendiri...dan TUHAN YESUS itu adalah HAKIM atas SEMUA manusia....

ADAKAH DALILNYA BHW AKAN ADA 2 HAKIM ATAS MANUSIA KELAK SAAT KIAMAT?MANA DALILNYA BAHWA PENGHAKIMAN TUHAN YESUS BELUM CUKUP PERLU ADA PENGHAKIMAN LAGI?


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar