TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

PEMBUKTIAN ISA ITU TUHAN MENURUT ALQURAN DAN HADITS...

PERLU DIINGAT...MENURUT ALKITAB TUHAN YESUS ITU ADALAH SANG FIRMAN/KALIMATULLAH.....YOH 1:1(PADA MULANYA ADALAH FIRMAN ....DAN FIRMAN ITU ADALAH ALLAH)


PEMBUKTIAN MENURUT QURAN DAN HADITS ISA ADALAH TUHAN….

Isa Al-Masih adalah The-Word incanated, yaitu Firman/Kalimat Allah yang Ilahi turun (nuzul)
masuk kedunia (melalui Maria). “lahir” menjadi anak manusia!

APAKAH BENAR ISA ITU KALIMATULLAH YANG NUZUL....??SO MARI KITA SIMAK....

VERSI ISLAM DIKATAKAN...

1.LANDASAN HADITS

PERKATAAN Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Terjemahan:

Kata Ibnu ‘Abbas r.a.: Yahya dan ‘Isa adalah saudara sepupu dari pihak ibu,
dan ibu Yahya pernah berkata kepada Maryam: “Aku mendapati bahwa bayi yang ada dalam
perutku bersujud kepada bayi yang ada di perutmu”. Yahya sudah membenarkan
‘Isa sejak dalam kandungan ibunya, dan dialah orang yang paling awal menyaksikan kebenaran
‘Isa, yaitu ‘Isa sebagai Firman Allah.


2.LANDASAN QURAN
Perhatikan penggalan kalimat Quran Q 4:171 =
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI/NUZUL Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

BERIKUT KONFIRMASI DALAM QURAN DAN HADITS ISA ADALAH SANG FIRMAN/ALLAH YANG NUZUL….

ð  Isa AS mengatakan perkataan yang benar
"Dzaalika 'isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum"
Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran-Nya (Maryam, 19:34)

ð  Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna
"arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."
Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna (Maryam, 19:17)

ð  Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah
"Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"
Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam. (Al Anbiyaa, 21:91)

ð  Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat[NO.1 DUNIA DAN AKHIRAT]=TUHAN
"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."
Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripada-Nya namanya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah. (Al Imran, 3:45)

ð  Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati
"Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u"
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu (Az Zukhruf, 43:63)
PENJELASAN….

ð  Isa AS adalah Roh Allah dan Kalimat-Nya

"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu"
Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya (Hadis Anas bin Malik hal.72)

AN-NISA 171 =>"Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-
PENJELASAN AN-NISA 171 =
Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

APA BUKTI ISA BERASAL DARI KALIMATULLAH DAN ROHULLAH....?
1.KALIMATULLAH(AN-NISA 171)
2.ROHULLAH(MARYAM 17; Al Anbiyaa, 21:91)

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

JADI JELAS SEKALI BAHWA ALLAH YANG ESA ITU ADALAH ALLAH YANG TERDIRI DARI FIRMAN DAN ROH….DAN ITU NUZUL KE RAHIM MARIA….SHG BAYI YANG DIKANDUNG MARIA ADALAH BAYI YANG SUCI(ZAKKIYAH=TIDAK TERSENTUH OLEH IBLIS..)
Hadist Shahih Bukhari jilid III hal. 208 ayat 1493.
Semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan, kecuali Isa Putera Maryam.

Hanya Isa yang tidak dapat disentuh SETAN...mengapa?Krn Isa adalah TUHAN..ok2....

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga kerana Dia suci. (Maryam, 19:19)=>SUCI=ZAKKIYAH=FITRI
Q 19:19
Transliteration
Qala innama ana rasoolurabbiki li-ahaba laki ghulaman zakiyya(=>SUCI SEPENUHNYA)

Sahih International
He said, "I am only the messenger of your Lord to give you [news of] a pure boy."
_________________________________________________________
ADAKAH MANUSIA SUCI???ALQURAN MENCATAT TIDAK ADA MANUSIA YANG BISA LUPUT DARI DOSA-DOSA KECIL…TERMASUK SAAT MANUSIA ITU DALAM JANIN….[Q 53:32]
Q 53:32
Transliteration
Allatheena yajtaniboona kaba-iraal-ithmi walfawahisha illa allamama innarabbaka wasiAAu almaghfirati huwa aAAlamu bikum ithanshaakum mina al-ardi wa-ith antum ajinnatun feebutooni ommahatikum fala tuzakkoo anfusakumhuwa aAAlamu bimani ittaqa

Indonesian
(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

KRN ISA ITU SUCI SEPENUHNYA DAN TIDAK ADA SEORANG MANUSIAPUN DAPAT DIKATAKAN ZAKKIYAH…KARENA HANYA ISA YANG BERASAL DARI ALLAH SENDIRI…SEHINGGA ISA DIANGKAT(Q 19:33) KEMBALI KE DALAM DIRI ALLAH….[Q 3:55;Q 4:158]

MAKA Q 3:55 TERJEMAHAN SHAHIH INTERNATIONAL BERKATA...

Sahih International
[Mention] when Allah said, "O Jesus, indeed I will take you and ++RAISE YOU TO MY SELF++ and purify you from those who disbelieve and make those who follow you [in submission to Allah alone] superior to those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then to Me is your return, and I will judge between you concerning that in which you used to differ.

ISA DIANGKAT KEDALAM DIRI ALLAH...LOGIKA SAYA BERKATA...HANYA YANG BERASAL DARI DALAM DIRI ALLAH YANG DAPAT DIANGKAT KEMBALI KE DALAM DIRI ALLAH BUKAN???

Q 3:55 konfirm dengan Q 4:158 terjemahan shahih berkata Isa diangkat ke=>HIMSELF=Diri ALLAH SENDIRI...

KRN ISA KEMBALI KE DALAM DIRI ALLAH….SHG PANTASLAH DIKATAKAN ISA TERKEMUKA DUNIA DAN AKHIRAT(Q 3:45)…=> NO.1 DUNIA DAN AKHIRAT…INI MELEKAT DALAM DIRI ISA…KRN ISA BERASAL DARI DALAM DIRI ALLAH…DAN KEMBALI KE DALAM ALLAH ITU SENDIRI….

KRN ISA ITU ALLAH SENDIRI SEHINGGA ALQURAN BERKATA…

ALLAH yang anda sembah tertulis sebagai hakim yang adil.....

80. Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf[761] mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya."
(Q 12:80)

8. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
(Q 95:8)

109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.
(Q 10:109)

87. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.
(Q 7:87)

Kesimpulan dari ayat-ayat diatas....

TUHAN Anda itu adalah HAKIM YANG SEBAIK-BAIKNYA dan SEADIL-ADILNYA HAKIM....

Artinya ALLAH itu adalah hakim yang adil........

Isa akan datang sebagai hakim......(Tidak ada ayatnya ALLAH akan datang sebagai Hakim...)

"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah
kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)=>tidak dituliskan ISA datang bersama ALLAH menjadi hakim bukan???

Hadits Shahih Muslim jilid I No.104

"Bersabda Nabi Muhammad SAW:
Demi Allah! Sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun menjadi Hakim yang
adil."

Coba cari ayatnya dimana disebutkan ALLAH menjadi hakim bersama ISA...???[JIKA TIDAK ADA BERARTI HANYA ADA 1 HAKIM YANG AKAN MENGHAKIMI MANUSIA DAN ITU ADALAH ISA…]bukankah ISA saja yang datang menjadi hakim....????

JADI EKSEKUSI HAKIM yang menghakimi manusia itu adalah ISA PUTRA MARIAM BUKAN ALLOH.....Tidak ada ayatnya tuh ALLOH jadi hakim bersama ISA???Yang melakukan eksekusi sebagai hakim diakhir jaman adalah ISA....yang merupakan perwujudan TUHAN dalam rupa manusia....(Q 19:17)

BUKTIKAN ADAKAH AYATNYA AKAN ADA 2 HAKIM YANG MENGHAKIMI SELURUH MANUSIA???MANA AYATNYA???[TIDAK ADA]

DAN JUGA ALQURAN MENJELASKAN BAHWA…

Hanya Allah yang tahu tentang hari Kiamat.....

187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
(Q 7:187)

26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan."
(Q 67:26)

Ilmu tentang hari Kiamat hanya ALLAH yang tahu....Jika Isa memberitahukan pengetahuan yang benar tentang hari kiamat,berarti Isa itu Tuhan dong...krn yang hanya tahu tentang Kiamat itu Tuhan???
Dan Isa memberitahu pengetahuan yang benar tentang Kiamat....kalo Isa tidak tahu mana mungkin memberitahu??nah Isa tahu tentang Kiamat itulah yang membuktikan Isa itu TUHAN...krn dg jelas tertulis...
Ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi ALLAH.....Bukankah Isa diangkat disisi ALLAH???

158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya[379]. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Q 4:158)

Allah mengangkat Isa kepadaNya..disisiNya....nah pengetahuan tentang Kiamat itu disisiNya...jadi hanya Isa yang tahu tentang Kiamat,dan mengatakan yang benar tentang Kiamat....

Jadi Isa Tuhan dong???

Isa memberikan pengetahuan yang benar tentang Kiamat....

61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
(Q 43:61)

PRIBADI YANG MEMBERIKAN PENGETAHUAN TENTANG HARI KIAMAT…WAJIB HUKUMNYA ORANG TERSEBUT TAHU TERLEBIH DAHULU….JIKA TIDAK TENTU HAL ITU MERUPAKAN KONTRADIKSI…SEMOGA ANDA PAHAM AKAN HAL INI..BAHWA ALQURAN JUGA MENGISYARATKAN ISA ITU ALLAH SENDIRI…YANG NUZUL KE RAHIM MARIA….

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

10 komentar:

kolom hari akhir mengatakan...

maka berputar2lah komentarmu gak karuan.memang ajaran tuhan itu sederhana tp manusialah yg suka menambah mengurangi memelintir jadilah ajaran kristen suatu ajaran yang......membingungkan

Anonim mengatakan...

Allah Swt berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?”. Isa menjawab: “Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakan Maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib”.Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu.” (QS. Al Maidah, 5: 116-117)

Allah Swt berfirman:

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam”, Padahal Al masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Mai’dah, 5: 72-74)

Allah Swt berfirman:

“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al masih itu putera Allah”. Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah[2] dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. At Taubah, 9: 30-31)

Anonim mengatakan...

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tiada seorang pun di kalangan ummat ini yang mendengar (ajaran)ku baik dari golongan Yahudi maupun Nashrani kemudian ia mati sementara ia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa (Islam) kecuali ia akan mati menjadi penghuni neraka.” (HR Muslim, no.153)

Anonim mengatakan...

KRISETAN MEMANG OTAK UDANG...!!
SMUA ADALH MILIK ALLAH,.BHKAN TERMASUK RUH.TDK ADA KALIMAT dalm quran YG MNYATAKAN BHWA NABI ISA ADLH ALLAH. APALGI YG D SALIB BUKAN NABI ISA. TP JUDAS ISKARIOT SANG PENGHIANAT
dlm alkitab sndri d nyatakan bhwa yesus adalh seorang utusan..BUKAN TUHAN...!!!
--
"Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mereka mengenal Engkau, satu-satu nya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus". (Yohanes 17 : 3).
----------------------------------------------
yesus mnyuruh umatnya mnyembah ALLAH :

"Maka kepadamu lah ia ditunjuk, supaya diketahui oleh-mu tuhan itulah Allah, tiada yang lain kecuali Dia". (Ulangan 4 ayat 35)

"Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa TUHANlah Allah yang ada di langit diatas dan di bumi dibawah, tidak ada yang lain". (Ulangan 4 ayat 39)

alam.noor mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Anonim mengatakan...

gini aja mas saya tahu maksud penulis ini, yaitu melalui hadits dan ayat tsb anda coba mengajak kami (muslim) untuk berpikir bahwa bahkan quran dan hadist pun membenarkan nabi Isa a.s adalah tuhan sbgmana anda yakini, oke..oke..

tapi sebelumnya jika anda ingin menggunakan hadist dan ayat tersebut sbg pembenaran konsep trinitas anda, tolong anda renungkun ini :

"jika anda menganggap bahwa bahwa Isa adalah ruh Allah dan merupakan kesatuan layaknya manusia yang memiliki ruh (rohani) dan jasmani, berarti ini sudah tidak konsisten dengan konsep trinitas, karena cuma dua, tuhan itu sendiri dan ruh tuhan. dan anda harus menghilangkan putra tuhan karena putra tuhan ini telah anda asumsikan sebagai roh tuhan (Isa adalah Roh Tuhan), namun ketika anda coba untuk mengasumsikan bahwa bahwa roh tuhan hadir dalam nabis Isa a.s sebagai putra tuhan berarti anda secara tidak langsung mengiyakan konsep ruh yang sesungguhnya yaitu ciptaan tuhan yang diberikan setiap manusia termasuk kepada nabi Isa a.s. dan termasuk kepada anda dan saya. namun jika anda masih tetap ingin menggunakan konsep trinitas, berarti hadits dan ayat tsb tidak relevan untuk pembenaran Isa itu tuhan karena sejatinya ruh yang dimaksud disini mungkin sama dgn
korintus 3:16
tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?

dan, kalo masih tetap keras mempergunakan hadits dan ayat tsb sbg landasan, berarti anda harus menolak korintus 3:16
karena buktinya ternyata roh Allah ada dalam diri setiap manusia bukan cuman kepada Isa a.s sebagaimana anda jadikan landasan.

Untuk membuat ini mudah, anda, saya dan semua yang membaca ini singkat saja cara memahaminya “Bahwa Ruh adalah Ciptaan Allah yang ditiupkan kepada Manusia (secara umum) atau Ruh sebagai Ruh Kudus dalam arti malaikat Jibril (secara khusus), namun jika “sekali lagi” anda mengatakan bahwa Allah Swt memiliki Roh dan Roh itu adalah Isa a.s. lalu di mana posisi wujud dari nabi Isa a.s ?? lalu jika anda coba berasumsi Roh itu ada dalam diri nabi Isa a.s berarti Isa bukan Roh Allah dong karena Roh itu ada dalam diri nabi Isa a.s BINGUNG KAN SAYA AJA BINGUNG.

Anonim mengatakan...

Penjelasan yg sangat sederhana dan logis! Yup, begitulah adanya. Tak perlu tukang insinyur, doktor, atau pHD. Quran sangat mudah dipahami.

Anonim mengatakan...

kamu pada debat ngga karuan,,,
kalo ente ente ini lahir di jepang mana mungkin ente kenal quran ama injil...
.
yg ngga percaya Isa itu adalah Tuhan cari lah sendiri niscaya ente akan menemukan jalan yang lurus itu...

LUTHFI HAKIM mengatakan...

Tuhan itu satu,tidak beranak & tidak diperanakkan..penggalan surat al quran ini uda bisa menjelaskan semuanya.ok

panji prasetyo mengatakan...

coba baca link ini:

https://al-fatihah6-7.blogspot.com/2013/12/kafirkah-kristen-apa-kata-al-quran_24.html?showComment=1516452630303#c5561838121653120248

Posting Komentar